Prodané .cz domény 22. – 28. ?ervence

404m.com, 29. července 2019 ve 01:12:51, 6x přečteno

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stala podivn? vypadající 00w.cz. Vydražila se na dAukce za 2,2K CZK. Už byla p?evedena na nového majitele. Ten jí zatím ješt? nenasm??oval na hosting. Na domén? se poprvé objevil obsah v roce 2010. Jednalo se o katalog stránek. V té dob? bylo katalog? opravdu hodn?, byl to jednoduchý zp?sob jak vytvo?it web se spoustou stránek, které v mizivé mí?e generovaly n?jaký lilnkjuice a ob?as na n? n?kdo zabloudil z vyhledáva??. Vzhledem k tomu, že tyto weby mívaly tisíc, desetitisíce i stovky tisíc podstránek, tak to n?jak fungovalo. Ovšem jen po n?jakou dobu. Google i Seznam je postupn? penalizovali, protože nep?inášely žádnou p?idanou hodnotu.

Katalog na domén? z?stal do roku 2015. Další rok se na ní objevila parkovací stránka hostingu. V roce 2017 pak produktový affiliate web s botami. Ten zde z?stal až do 2018.

A pro? se doména vydražila za 2,2K CZK? Odpov?? nám dá Marketing Miner. Bývalý obsah affiliate webu si nevedl špatn? ve vyhledáva?ích. Web se umís?uje v Google na 928 klí?ových slov, p?edpokládaná návšt?vnost je 201 lidí. Po?et odkaz? je však vzhledem k minulosti dost slabí. Pouze 88 z 30 unikátních domén.

@DoménovýRobot pro vás vygeneroval následující seznam expirovaných domén, kterým hrozí brzké smazání. Najdete mezi nimi i whitewall.cz a Slots.cz, jejích cena byla p?es 100K CZK. Tyto domény byly prodány na SEDO. Uvidíme jestli je jejich stávající majitel na poslední chvíli prodlouží.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 22. – 28. ?ervna

Nejv?tší zásluhu na tom má soukromý prodej domény virtualnirealita.cz za 35K CZK. Vzhledem k tomu, že nás brzo ?eká p?íchod Oculus VR do…

Prodané .cz domény 22. – 28. ?íjna 2018

První z nich je bjf.cz, která ješt? nebyla p?evedena na nového majitele. Na domén? nikdy nic nebylo, jen p?esm?rování na stránku s prodejem.…

Prodané .cz domény 22. – 29. listopadu

Tento týden se prodalo na ?eských aukcích 50 .cz domén za celkovou ?ástku 37.471 CZK. Nejdražším kouskem byla megax.cz, která byla odchycena…


Komentáře

(nezobrazuje se)