Více jak 90 % návšt?vník? vám nedá souhlas k uložení sledovací cookie

404m.com, 8. července 2020 ve 00:20:45, 4x přečteno

Dneska jsem narazil na zajímavý experiemnt, který ud?lal Marko Saric a odprezentoval výsledky na svém blogu v ?lánku Only 9% of visitors give GDPR consent to be tracked. GDPR tu už s námi sice je více jak 2 roky, ale nejsem si v?dom, že by za ukládání sledovacích cookies t?etích stran padaly n?jaké pokuty. To se však klidn? m?že zm?nit. Poj?me se podívat jak by to nakonec mohlo dopadnout…

Marko se rozhodl že na sv?j web umístí malé informa?ní okno, které se bude ptát návšt?vníka jestli m?že uložit sledovací cookie (Can we store cookies? These will be used to power Statistics). V okn? jsou dv? stejná tla?ítka jedno s Yeas a druhé s No, dále mén? výrazný odkaz na upravení nastavení (Customize). Na desktopu se objevuje v levém dolním rohu a nebrání ve ?tení, na mobilu už zakrývá v?tší ?ást a pro pro pohodlné ?tení je nutné jej odkliknout.

Marko zvolil tento formát schváln?. Necht?l lidi nutit klikat. Dal jim tak možnost ?íst obsah bez kliknutí na Ano/Ne. Zárove? cht?l aby tla?ítka Ano a Ne byla stejná.

Test provedl na dvou webech. První z nich je zam??ený na technická témata, 60 % návšt?vnosti je organické z Google a 60 % jsou návšt?vníci s desktopem anebo notebookem. Druhý web je o lifestylových tématech. V?tšina návšt?vnosti p?ichází ze sociálních sítí (70 %) a používá mobilní telefony (70 %).

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 6. – 12 ?ervence

Nejdražší prodanou doménou byla partyplanet.cz. Po 13 p?íhozech se její cena vyšplhala na 2K CZK. Doména prozatím nebyla p?evedena na nového…

AdSense po GDPR – bez souhlasu bude znamenat návrat ke kontextové reklam?

GDRP klepe na dve?e. Za 26 dní (25. 5. 2018) už nebudete moct nikdo ukládat osobní data ob?an EU bez jejich souhlas?. Také se osobní data…

Jak zjistit jaké cookies jsou na stránce

Pod ?lánkem Jak jsem vy?ešil GDPR pro mé blogy se zeptala Lydie co jsou to cookies a jak se dají na vlastním webu vlastn? najít. Ti z vás,…


Komentáře

(nezobrazuje se)