Jak zjistit jaké cookies jsou na stránce

404m.com, 1. června 2018 ve 02:55:08, 6x přečteno
Jak zjistit jaké cookies jsou na stránce

Pod ?lánkem Jak jsem vy?ešil GDPR pro mé blogy se zeptala Lydie co jsou to cookies a jak se dají na vlastním webu vlastn? najít. Ti z vás, kte?í odpov?di znáte se rovnou p?esu?te do odstavce 10 zajímavostí o Cookies :)

Cookies alias webové sušenky je ozna?ení pro data, která pošle webový server internetovému prohlíže?i, aby si je uložil. Když znovu navštívíte stránku, tak se webový server zeptá prohlíže?e, zdali náhodou n?jaké uložené sušenky nemá a pokud ano a? mu pošle jejich obsah. Samoz?ejm? je zde ?ada bezpe?nostních omezení.

Nejzákladn?jší cookies m?že t?eba zjiš?ovat zdali jste odklikli cookie lištu :) Pokud jí odkliknete že „rozumíte“, tak webserver uloží cookie kde je prom?nná rozumi = 1. Jakmile navštívíte web znovu, tak stránka pozná, že už jste jednou cookie lištu odklikli a tak vám jí nemusí zobrazovat znovu. Jak vidíte nic složitého ani nebezpe?ného. Všechna data jsou uložena ve vašem prohlíže?i. Sta?í když si návšt?vník promaže cookies anebo té vaší vyprší platnost a je hotovo. Dále to m?že být t?eba cookie je p?ihlášen + bezpe?nostní ?et?zec anebo uložená p?edvypln? data do formulá?e s komentá?i (takovou má WordPress). UOOU takovéto cookies ozna?uje jako technické. Doporu?uji je v Prohlášení o ochran? osobních údaj? takto ozna?it a zmínit, že jsou nutné pro b?h webu, pop?ípad? pohodln?jší užívání a samoz?ejm? že data (popsat jaká) jsou uložena u uživatele. Fajn je naspat i dobu po které se mažou.

To co se EU nelíbí jsou trackovací cookies, pomocí kterých lze sledovat uživatele. To d?lají t?eba sociální sít?. Ty si do vašeho prohlíže?e uloží cookies s ID uživatele a pokud nemáte ú?et, tak si u sebe na server vytvo?í stínový profil, p?ípadn? spárují s už existujícím. Když pak navštívíte stránku kde je tla?ítko t?eba „líbí se“, tak p?es n?j automaticky získá p?ístup k uložené cookies. Tedy zjistí že jste to vy a spáruje vás se stínovým profilem. Do toho uloží t?eba jakou stránku jste navštívili, co na ní je a kolik ?asu jste na ní strávili. Díky tomu si postupn? zlepšuje váš stínový profil. Osobní data tedy nejsou v samotné cookie ale na serveru sociální sít?.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Co je to AdChoices

Pokud máte anglické stránky a na nich provozujete AdSense, anebo jiný větší reklamní systém, možná jste si všimli, že místo klasického…

Velmi pozitivní změny na Facebooku

Ačkoliv to vypadá, že v poslední době nepíšu o ničem jiném, než o Facebooku, nedá mi to se s vámi nepodělit o zásadní změny, ke…

Nic než seznam klí?ových slov a p?es 15 tisíc hledání, 73 proklik? za 3 m?síce

Když nevím jaké téma zvolit pro každodenní ?lánek na 404m, zkusím kouknout do Google Analytics anebo Google Webmaster Tools (dnes Search…


Komentáře

(nezobrazuje se)