AdSense po GDPR – bez souhlasu bude znamenat návrat ke kontextové reklam?

404m.com, 28. dubna 2018 ve 11:36:40, 12x přečteno

GDRP klepe na dve?e. Za 26 dní (25. 5. 2018) už nebudete moct nikdo ukládat osobní data ob?an EU bez jejich souhlas?. Také se osobní data doslova stanou našim majetkem.  Nap?íklad budeme moct požádat firmy o vymazání našich osobních údaj? anebo zjistit, co vlastn? si o nás evidují. Myslím že mnoho z nás bude ješt? p?ekvapených. Ovšem omezeny budou i cookies identifikující uživatele. Bude to velký zásah do personalizované reklamy a remarketingu. Znamená to návrat ke kontextové reklam??

Na kontextové reklam? vyrostla spousta za?ínajících online podnikatel?. Pro mnoho lidí to byla první reálná zkušenost se skute?ným online podnikáním. Dnes se tomu možná už mnoho lidí zasm?je, ale p?esn? o tom byla MFA. Najít vhodné téma, které nemá konkurenci a zárove? se za n?j dob?e platí v PPC. Pak už sta?ilo ud?lat stránku, optimalizovat jí, sehnat zp?tné odkazy a dolary se jen sypali – ob?as.  Vypadalo to jednoduše, ale ?lov?k se musel nau?it d?lat spoustu v?cí, v?etn? toho, že ne každá investice se vrátí a p?ijít o celý projekt je otázkou pár špatných rozhodnutí. O tom snad p?íšt? :)

Kontextová reklama se samoz?ejm? používá ve velké mí?e i dnes. Reklamní systémy zjistí o ?em je stránka a umístí na ní tématicky vhodnou reklamu. D?lají to pokud nemají lepší personalizovanou reklamu (o uživateli není dostatek informací) anebo ta kontextová se jim více vyplatí.

V za?átcích minulé dekády personalizované reklamy anebo remarketing nebyly anebo to všechno teprve za?ínalo. Stránky se tak d?laly pro obsah, za který inzerent platil nejvíce. Postupn? však práv? personalizované reklamy a remarketing, který se nau?ili inzerenti používat, za?aly nad kontextem vyhrávat. Pro inzerenta totiž nabízely nové možnosti. Majitel?m web? pak lepší výd?lky. Ve statistikách prost? mají v?tší množství proklik? a RPM vychází lépe. Byly také záchranou pro weby s nedostatkem obsahu anebo tématicky ne moc zajímavým pro inzerenty. Chytrý remarketing funguje tém?? všude.

Pokračování na: 404m.com

Související články

PPC v krizi posílí, giganti zvednou rozpočty

Dnes budu možná trochu koukat do křišťálové koule (kterou nemám), ale risknu to a otevírám tu diskusi na téma chování PPC trhu v době…

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…

Testování automatické reklamy AdSense 1

Když jsem poprvé psal v únoru o automatických reklamách Google AdSense, tak jsem byl celkem skeptický. Nev??il jsem tomu, že by dokázal Google…


Komentáře

(nezobrazuje se)