Prodané .cz domény 6. – 12 ?ervence

404m.com, 13. července 2020 ve 00:24:16, 1x přečteno

Nejdražší prodanou doménou byla partyplanet.cz. Po 13 p?íhozech se její cena vyšplhala na 2K CZK. Doména prozatím nebyla p?evedena na nového majitele. Na domén? se objevil první obsah v roce 2008. Co jsem pochopil z obsahu jednalo se o web, kde byl kalendá? hudebních akcí, párty apod. a zárove? seznamka. Což je celkem zajímavý koncept. V roce 2013 byla doména p?esm?rována jinam. Od té doby už na domén? obsah nebyl. Podle Marketing Miner doména získala celkem 4914 zp?tných odkaz? ze 185 domén. Samotná doména není špatná, umím si pod ní p?edstavit název klubu, herny apod. P?vodní projekt také nebyl špatný, ale z?ejm? jej zabili sociální sít?, které v té doby byly na vzestupu. Dnes už by to možná bylo zase o n??em jiném.

Tento týden jsem se v?noval témat?m ochrany osobních údaj?. Viz. ?lánky Více jak 90 % návšt?vník? vám nedá souhlas k uložení sledovací cookie a Až 75 % Ameri?an? si myslí že by za využití jejich osobních dat m?ly firmy platit a nejvíce si cení historie navštívených stránek.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 6. – 12. dubna

Nejv?tší doménovou zajímavostí posledních sedmi dn? bylo doexpirování dvoupísmenná ny.cz, jejíž cena je odhadována kolem 100K CZK.…

Prodané .cz domény 6. – 12. dubna a jedna v?c o které bych rád napsal

Tento týden toho moc k hlášení není. Vlivem prodloužení expira?ní lh?ty u .cz domén se zatím žádné neuvol?ují, a tak není co chytat a…

Prodané .cz domény 7. – 13. prosince

Tento týden se svedla mezi registrátory domén p?kná bitva o práv? smazané domény. Mezi smazanými doménami byly nap?íklad xx.cz,…


Komentáře

(nezobrazuje se)