Verisign odhaduje že na sekundárním trhu se ro?n? prodají domény za více jak 1 miliardu USD

404m.com, 7. listopadu 2018 ve 16:57:27, 0x přečteno
Verisign odhaduje že na sekundárním trhu se ro?n? prodají domény za více jak 1 miliardu USD

Postupné zdražování .com domén, které povolila vláda USA, vyvolalo hodn? debat. Domaine?i jsou naštvaní a dávají to najevo. Verisign na to reagoval za?átkem listopadu blogpostem na oficiálních stránkách. Prohlásil, že zdražení naopak všem pom?že a pro .com doménu je prosp?šné. Zárove? zmínil, že z dohledatelných zdroj? odhaduje velikost sekundárního trhu s registrovanými doménami na 1 – 1,5 miliardy USD.

But there is also an unregulated secondary market – led by domain speculators – hiding in plain sight. There, some speculators buy domain names at regulated low prices, then sell them at a far higher price. This secondary market is as old as the domain name system itself. However, since the wholesale price cap was imposed on .com in 2012, the secondary market has expanded in ways that exploit consumers.

Ale je tu také neregulovaný sekundární trh – vedený doménovými spekulanty – skrytými p?ed zraky všech. Tam n?kte?í spekulanti nakupují domény za regulované nízké ceny, pak je prodávají za daleko vyšší ceny. Tento sekundární trh je starý jako samotný doménový systém. Jelikož však byla cena .com domén v roce 2012 zaražena, sekundární trh se rozrostl až tak, že zneužívá zákazníky.

To jsou pom?rn? silná slova. Ovšem ne jediná. Spekulování s doménami nazývá pojmem „domain scalping“. Toto ozna?ení namíchlo jednoho z nejznám?jších domainer? Ricka Shwartze, který je dosti nevybíravými slovy odsoudil. Také po Verisign chce omluvu.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Rick Schwartz – domaine?i nemají ani pon?tí o hodnot? LLL domén

Jeden z nejznám?jších domainer? na sv?t? Rick Schwartz na svém blogu zve?ejnil zajímavý p?ísp?vek, v n?mž tvrdí že trojznakové domény

Lidé cht?jí levné domény

S tím jak padá cena webhosting? a každý si m?že dovolit vlastní webové stránky, díky redak?ním systém?m jako je WordPress, roste i…

.xyz poko?ila metu – 2 miliony registrovaných domén

Kdo by ?ekl, že práv? .xyz bude první z nových koncovek, která poko?í hranici 1 milionu a pak 2 milion? registrovaných domén. Asi nikdo,…


Komentáře

(nezobrazuje se)