Jak se obchoduje s krátkými .com doménami

404m.com, 17. února 2019 ve 01:33:29, 11x přečteno
Jak se obchoduje s krátkými .com doménami

Na základ? prodej? p?es Escrow.com a ve?ejn? dostupných zpráv vydal Giuseppe Graziano, p?ehled prodej? krátkých .com domén za 4 kvartál 2018. Rozhodn? je zajímavé sledovat jak se s t?mito doménami obchoduje.

Dvoupísmenné domény jsou nejcenn?jší. Je jich jen 676 z toho na 29,53 % je webová stránka. D?íve v?tšinu s p?ehledem vlastnili Ameri?ani. S nár?stem po?tu ?ínských investor? se odhaduje, že více jich už díží práv? oni. Oficiální statistiky však nejsou. 43,05 % drží anonymní vlastníci. Jen pro zajímavost pro ?í?ané považují za prémiové domény, takové které neobsahují písmena A,E,I,O,U,V.

Pokud se zam??íme jen na kombinace ?ísel a písmen (LN a NL), tak jich máme celkem 520.  T?ch vlastní i ve?ejn? nejvíce ?ína – 28,27 %. Celkem se nachází web na 21,72%. Celý trh je odhadován na cca 44,4M USD. Prodána byla jen jedna doména a to za 319.569 USD.

Zatímco k dvouznakovým doménám se jen tak nedostanete, tak LLL.com už jsou na tom lépe, ale i tak jsou p?kn? drahé. Poslední prodeje se pohybují v desítkách tisíc dolar?. Celkem jich je 17.576 a celý trh se odhaduje na 1,8 miliardy USD. V?tšina je však ve slovech a zkratkách. Obsah se nachází na 24,43% z nich. Za 4Q 2018 zm?nilo vlastníka 0,14 % LLL.com domén.

Pokračování na: 404m.com

Související články

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v srpnu 2018

Druhý prázdninový týden táhly p?evážn? zab?hnuté zna?ky, i když ne všechny. ?ím se blížily prázdniny ke konci, tím více se tweetovalo…

Zajímavé “porušování pravidel” u publication.com

Když se dostane .com doména do posledního stádia svého života a nabude status pendingDelete, není způsob jak jí už zachránit. Alespoň tak…


Komentáře

(nezobrazuje se)