Jak je na tom Qualcomm ($QCOM)

404m.com, 10. května 2023 ve 00:19:28, 5x přečteno
Jak je na tom Qualcomm ($QCOM)

Cena Qualcomm ($QCOM) se v posledních dnech blíží k ro?nímu dnu a p?emýšlím jestli posílit mou pozici v dividendovém portfoliu anebo je na obzoru n?jaký problém a vyplatí se po?kat.

$QCOM jsem p?idal do mého dividendového portfólia v dubnu 2022. Pr?m?rnou nákupní cenu v?etn? poplatk? mám 139,14 USD/akcie. Sou?asná cena 105,77 USD je tedy o dost lákav?jší. Spole?nost vyplácí dividendu 3,20 USD na akcii (zhruba 2,94 %), což je sice pod pr?m?rem portfólia, ale ?ekn?me že za 10 let už by to mohlo být jinde.

Qualcomm je americká firma se sídlem v kalifornském San Diegu. Založena byla v roce 1985, kdy se zam??ovala na satelitní komunikace. Dnes se zabývá výrobou polovodi?? a mikro?ip?. Mezi její nejznám?jší produkty pat?í procesory Snapdragon pro mobilní telefony.

Spole?nost nedávno vydala kvartální zprávu. V ní zmínila obrat 9,3 miliardy USD. Zisk byl 1,704 miliardy USD ( zisk na akcii 2,15 USD). Z 1,7 miliardy USD šlo 0,9 mld. USD na buyback (zp?tný odkup akcií) a 0,8 mld USD na dividendy.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – duben 2022

Duben byl hodn? drsný válka na Ukrajin? zp?sobuje nejistotu, Covid v ?ín?, rostou úrokové sazby, rekordní inflace a navíc ve výsledkové…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2022

V prosinci jsem nepo?ítal, že se bude dít n?co zajímavého. Nejpravd?podobn?jší scéná? byl n?jaká menší santa rally a následná propad v…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – b?ezen 2022

B?ezen byl pro m? celkem p?ekvapením. Sice jsem o?ekával uklidn?ní situace na trzích kv?li situaci na Ukrajin?, ale naopak p?edpokládal že se…


Komentáře

(nezobrazuje se)