ICANN schválil neomezené zdražování .org domén

404m.com, 4. července 2019 ve 02:04:28, 2x přečteno

ICANN postupn? ruší regulace blokují zdražování domén. Naposledy to byla koncem minulého roku doména .com, kterou má ve správ? Verisign. Ten dostal svolení zdražovat až o 7 % ro?n?. Akcie Verisign na to zareagovaly r?stem o 16 %, v p?epo?tu o miliardu USD. Proti zdražení .com se bou?ili spíše domaine?i. Ostatn? na zdražení vyd?lali všichni až na koncové uživatele. Ovšem když te? došlo na zdražení .org je to už o n??em jiném.

Doménu .org spracuje registr Public Interest Registry (PIR). Podle theregister.co.uk získal od ICANN svolení zdražit o kolik uzná za vhodné. M?že to být 10 USD ale také t?eba 100 USD.

K návrhu nové dohody s PIR bylo p?idáno více jak 3300 p?ipomínkových komentá??. B?žn? se objevuje tak 50. Neuv??itelných 98 % z toho bylo výhradn? proti tomuto návrhu. Pro zdražení bylo pouhých 6. ICANN na to reagoval ve smysli, že musí k .org p?istupovat jako k ostatním gTLD. 1. ?ervence 2019 pak byla smlouva podepsána. ICANN jako nezávislá nezisková organizace, která by m?la naslouchat ve?ejnosti, tak v podstat? ve?ejnost ignorovala. To naštvalo dost lidí i organizací. N?které významné (NPR, YMCA, National Geographic Society, AARP, The Conservation Fund, Oceana, a National Trust for Historic Preservation) dokonce poslali ICANN otev?ený dopis.

A pro? vlastn? .org tak lidem vadí, oproti t?eba .com anebo .net? Domén .org je registrováno více jak 10 milion?. Ve velké mí?e jí využívají neziskové organizace, které tvrdí, že by radši daly peníze tam kde jsou pot?ebné, než PIR. Samoz?ejm? t?eba dolar ro?n? se nezdá být moc, ale pokud si vezmeme že na .org mohou být stovky tisíc neziskovek, tak to už jsou stovky tisíc dolar?.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 1. – 7. ?ervence

Nejdražší prodanou .cz doménou byla tento týden livetherm.cz.  Po 27 p?íhozech se její cena vyšplhala na 3,8K CZK. Vypadá to, že majitel…

Možná už víme za kolik se prodala .org

Nezisková organizace Internet Society (ISOC) prodala registr PIR  (Public Interest Registry) a s ním v podstat? i doménu .org. Kupcem je soukromá…

.biz domény se budou zdražovat

Nedávno jsem psal o zdražování .org domén, které proběhne 1ního dubna 2011. Dneska jsem se dočetl, že stejný osud čeká i mé oblíbené…


Komentáře

(nezobrazuje se)