Ultimátní test webhosting? – únor 2021

cn130.com, 5. března 2021 ve 01:50:17, 0x přečteno

P?ed pár dny jsem si všiml, že UptimeRobot mi shodil status stránku. D?lali tam n?jaké úpravy a bylo pot?eba jí znovu aktivovat. Na druhou stranu te? ukazuje až 90 dní zpátky.

Únor pro m? byl hodn? pracovní, plus jsem musel investovat více ?asu do rodinného života. Ve volném ?ase jsem se tak v?noval jen akciím a volnedomeny.xyz. Po?ádný test bych asi ani nestihl dát dohromady.

Celkem u m? opadl zájem o testování webhosting?. Spíše bych rád zkusil n?co nového, v?tší výzvu. Rozhodl jsem se tedy, že dojedu toto p?edplacené období a dále pokra?ovat nebudu. Popravd? ani ze strany ?tená?? není o testování tak velký zájem. Respektive v?tšinu zajímají 3 nejv?tší (Wedos, Forpsi, Active 24), kde po m? cht?jí t?eba podrobnosti k test?m anebo abych práv? u nich n?co vyzkoušel. Ostatní jsou minimum anebo žádný zájem. Ojedin?lá je i poptávka po menších spole?nostech, které jsou však více vid?t (sociální sít?, komunity). Jen pro zajímavost menší Váš hosting anebo WP hosting se zájmem lidí o testy p?edb?hnou všechny ostatní z výjimkou top 3.

Pokud tedy zvažujete n?co podobného jako d?lám já, tak doporu?uji testovat top 3 a ?ekn?me komunitn? oblíbené služby anebo „vycházející hv?zdy“. Ušet?íte si tím peníze i ?as, získáte daleko v?tší pozornost a publikum. Neznamená to samoz?ejm?, že by ostatní byli horší, ostatn? z mých test? víte, že mén? známé spole?nosti mohou podat zajímavý výkon, ale spíše že se nijak zvláš? neprezentují mimo své bubliny. Noví zákazníci tedy o nich nic nehledají.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Ultimátní test webhosting? – leden 2021

V lednu jsem nic netestoval. Spousta práce, nemoc a když byl volný ?as, tak jsem jej v?noval mému poslednímu projektu volnedomeny.xyz, kde jsem…

Ultimátní test webhosting? – únor 2020

V únoru jsem našel pár hodin ?asu jak na m?j testovací plugin do WordPress, tak i plánování nových test?. Plugin jsem zrevidoval a p?ipravil…

Ultimátní test webhosting? – prosinec 2020

V prosinci jsem dokon?il testování Který sdílený hosting nabízí PHP 8.0. Po zhruba týdnu (04.12.2020) od vypušt?ní stabilní verze PHP8,…


Komentáře

(nezobrazuje se)