Ultimátní test webhosting? – leden 2021

cn130.com, 3. února 2021 ve 00:33:21, 6x přečteno

V lednu jsem nic netestoval. Spousta práce, nemoc a když byl volný ?as, tak jsem jej v?noval mému poslednímu projektu volnedomeny.xyz, kde jsem pot?eboval pohnout s robotem, který zjiš?uje jestli na doménách vznikají weby.

Na druhou stranu jeden test jsem prošvihl. V ned?li v d?sledku expirace domény spamcop.net nefungoval jeden z nejpoužívan?jších blacklist? pro mailservery. V d?sledku toho mohl n?kde vzniknout problém s doru?itelností (všechny IP adresy se vracely jako blacklistované). Že SpamCop expirovala doména jsem si všiml ráno v 11:00, když chodí hlášení z wedos.online o IP adresách na blacklistech. Vzhledem k tomu, že mi ale fungovala pošta bez problém? jak od Aerohosting tak i od Wedos, tak jsem tomu nev?noval pozornost. Ve?er když jsem se vrátil dom? jsem si všiml, že n?které hostingy s tím však m?ly problémy. Škoda mohl jsem zkusit rychlý test a zjistit, kdo m?l kv?li SpamCop problémy.

Testované webhostingy jsou monitorovány ve?ejn? p?es UptimeRobot. Aktivitu za posledních 7 dní m?žete sledovat na: https://stats.uptimerobot.com/BDDkF4DP. Mimo to ješt? využívám Wedos Online v beta testu. Ten však beru jako zaujatý, takže slouží spíše jako dopl?kové m??ení. Po?ítám že v?tšina hosting? už zaplnila fyzický server, kde mám testovací webhosting. Takže data už ukazují reálný provoz, v?etn? zatížení a p?ípadných problém? s p?etížením.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Ultimátní test webhosting? – leden 2020

Náš Ultimátní test webhosting? pokra?uje i v roce 2020. Všech 11 nejv?tších a nejoblíben?jších sdílených webhosting? je stále…

Ultimátní test webhosting? – únor 2021

P?ed pár dny jsem si všiml, že UptimeRobot mi shodil status stránku. D?lali tam n?jaké úpravy a bylo pot?eba jí znovu aktivovat. Na druhou…

Ultimátní test webhosting? – prosinec 2020

V prosinci jsem dokon?il testování Který sdílený hosting nabízí PHP 8.0. Po zhruba týdnu (04.12.2020) od vypušt?ní stabilní verze PHP8,…


Komentáře

(nezobrazuje se)