Ultimátní test webhosting? – kv?ten 2020

cn130.com, 2. června 2020 ve 22:44:19, 1x přečteno
Ultimátní test webhosting? – kv?ten 2020

Bohužel v kv?tnu jsem na testování nem?l moc ?asu. Jeden test jsem za?al, ale výsledky jsou n?jaké zavád?jící, takže jej spíše vydám jako informativní ?lánek. Pár hodin také spolkl WordPress plugin, který jsem musel ladit. V ?ervnu to nevidím s ?asem o moc lepší. V každém p?ípad? v testování pokra?uji, sbírám data, zp?tné reakce a samoz?ejm? zkušenosti ????

Už to bude rok co d?lám Ultimátní test webhosting?, a tak za?aly postupn? chodit výzvy k prodloužení. Vesm?s je vše tak n?jak standardní. P?ijde výzva k úhrad?, zaplatíte, p?ijde faktura. Nenarazil jsem na žádnou chybu ani problém. Co se dalo platil jsem kartou p?es platební bránu. V n?kterých p?ípadech však bylo pohodln?jší zaplatit p?evodem na ú?et. Vkládat odkaz na rychle zaplacení k výzvám k úhrad? není standardem. Než pak hledat v administraci odkaz na zaplacení, to už radši zaplatíte p?evodem podle údaj? na výzv? k úhrad?.

Tohle m? zasko?ilo. Samoz?ejm? Active 24 má plné právo nastavit si p?esn? takové podmínky, jaké uzná za vhodné. Na trhu jsou tuším od 1997, takže v?dí co d?lají. Jen m? to trochu vyd?silo, nerad n?kde dlužím ????

A?koliv minimalismus oce?uji, tak tohle se mi p?esn? nelíbí. Nevíte kdo vlastn? po vás co chce. Není tam ani jasn? uvedená firma. Ani bych se nedivil, kdyby podobné emaily kon?ili omylem mazané jako phishing.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Ultimátní test webhosting? – leden 2020

Náš Ultimátní test webhosting? pokra?uje i v roce 2020. Všech 11 nejv?tších a nejoblíben?jších sdílených webhosting? je stále…

Ultimátní test webhosting? – duben 2020

P?íští m?síc to bude rok, co jsem se pustil do testování dostupných webhostingových služeb od nejv?tších poskytovatel?. Už mi pomalu…

Ultimátní test webhosting? – únor 2020

V únoru jsem našel pár hodin ?asu jak na m?j testovací plugin do WordPress, tak i plánování nových test?. Plugin jsem zrevidoval a p?ipravil…


Komentáře

(nezobrazuje se)