Ultimátní test webhosting? – ?íjen 2020

cn130.com, 6. listopadu 2020 ve 01:48:36, 11x přečteno

V ?íjnu jsem nasbíral data pro odložený test odezvy WordPress web? s WP Fastest Cache. Pro každý hosting bylo provedeno více jak 44 tisíc m??ení b?hem 31 dn?. Výsledky najdete v ?lánku Ultimátní test webhosting? – Jak rychlý dokáže být jednoduchý WordPress.

Prozatím jsem se ješt? nedostal k testování WordPress? p?es nový plugin o kterém jsem psal minule. Jsem te? trochu ve skluzu s pravidelnými ?lánky a navíc no?ní hodiny v?nuji novému projektu Volnedomoney.xyz.

Testované webhostingy jsou monitorovány ve?ejn? p?es UptimeRobot. Aktivitu za posledních 7 dní m?žete sledovat na: https://stats.uptimerobot.com/BDDkF4DP. Mimo to ješt? využívám Wedos Online v beta testu. Ten však beru jako zaujatý, takže slouží spíše jako dopl?kové m??ení. Po?ítám že v?tšina hosting? už zaplnila fyzický server, kde mám testovací webhosting. Takže data už ukazují reálný provoz, v?etn? zatížení a p?ípadných problém? s p?etížením.

Jediný hosting, který m?l výpadky v ?íjnu byl Station. UptimeRobot zaznamenal celkem 13 výpadk?, nejdelší trval 54 minut. V sou?tu to bylo celkem 205 minut. Za ?íjen tak má dostupnost 99,54 %.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Ultimátní test webhosting? – prosinec 2020

V prosinci jsem dokon?il testování Který sdílený hosting nabízí PHP 8.0. Po zhruba týdnu (04.12.2020) od vypušt?ní stabilní verze PHP8,…

Ultimátní test webhosting? – leden 2020

Náš Ultimátní test webhosting? pokra?uje i v roce 2020. Všech 11 nejv?tších a nejoblíben?jších sdílených webhosting? je stále…

Ultimátní test webhosting? – kv?ten 2020

Bohužel v kv?tnu jsem na testování nem?l moc ?asu. Jeden test jsem za?al, ale výsledky jsou n?jaké zavád?jící, takže jej spíše vydám jako…


Komentáře

(nezobrazuje se)