Ultimátní test webhosting? – objednávka a nasm??ování domény

cn130.com, 1. června 2019 ve 16:49:01, 1x přečteno
Ultimátní test webhosting? – objednávka a nasm??ování domény

Máme tu první srovnání v rámci Ultimátního testu webhosting?. Jedná se o test za?azený jako subjektivní, protože vyjad?uje m?j pohled na celý proces objednávky a nasm??ování domén.

Dokon?it výše uvedené úkoly n?kde zabralo pár minut, jinde n?kolik dn?, u jednoho jsem na pochybách že se to povedlo a u jednoho se mi nepoda?ilo zjistit namservery a to ani od zákaznické podpory.

P?vodn? jsem ?ekal, že z?ídit 11 webhosting? a nasm??ovat na n? domény bude otázkou tak dvou až t?í hodin ?istého ?asu. Ve skute?nosti to bylo o dost déle. Nedivím se tak, že n?kdo podobné d?kladné testy ned?lá.  No posu?te sami.

U Wedosu mám n?kolik sdílených webhosting?, takže jsem to m?l jednodušší. I tak jsem se snažil postupovat co možná nejvíce p?irozen?. Wedos také nemusel ?ešit problém se sm??ováním domén, protože u n?j je všech 11 domén registrováno.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Ultimátní test webhosting? na cn130 již brzy

P?ed n?jakou dobou m? napadlo, že bych mohl ud?lat po?ádné srovnání ?eských webhosting?. Žádné srovnání jen t?ch, které poskytují…

Prodané .cz domény 3. – 9. zá?í 2018

Dneska tu máme po delší dob? op?t jeden soukromý prodej. Lukáš se pod minulým p?ehledem prodaných .cz domén pochlubil, že si po?ídil…

Prodané .cz domény 7. – 13. ledna

Tento týden vyhrál Subreg s prodejem dvoznakové domény iy.cz za 5500 CZK. Jednalo se o klasickou aukci mezi uživateli systému. Cena…


Komentáře

(nezobrazuje se)