Ultimátní test webhosting? na cn130 již brzy

cn130.com, 29. května 2019 ve 00:35:07, 3x přečteno

P?ed n?jakou dobou m? napadlo, že bych mohl ud?lat po?ádné srovnání ?eských webhosting?. Žádné srovnání jen t?ch, které poskytují affiliate anebo jen p?epsat informace uvedené na stránkách, ale skute?né testování a porovnávání za plného provozu – dlouhodob? a nekompromisn? ????

Už d?íve jsem n?jaké testování provád?l, a popravd? to zabralo opravdu velmi hodn? ?asu. Shromáždit data, analyzovat je a sepsat recenzi mi zabralo 10 – 16 hodin ?istého ?asu (ebola basic, Savana S100). Ale myslím si že to stálo za to. I když te? mám ješt? mén? ?asu, tak jsem se rozhodl že se do toho pustím.

Za?átkem kv?tna EURid ud?lal akci na .eu domény. 10 let za 10 EUR. Nakoupil jsem celkem 11 .eu domén, které budou vyžity v testu. Pokud by o testování byl z vaší strany zájem a já neum?u na nedostatek spánku, tak m?žeme testovat hodn? dlouhou dobu. Zjistíme jak se kdo chová k dlouhodobým zákazník?m ????

Testovat budu jen low cost webhosting, který utáhne WordPress. V?tšina obsahu už dnes vzniká na redak?ních systémech a t?m vládne WordPress. Jako strop za low cost webhosting jsem stanovil 50 CZK/m?síc bez DPH. Každý webhosting si koupím a to bez v?domí hostingové firmy. Tím se vylou?í možnost, že by t?eba testovací webhosting byl umíst?ný na poloprázdném serveru.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Ultimátní test webhosting? – objednávka a nasm??ování domény

Máme tu první srovnání v rámci Ultimátního testu webhosting?. Jedná se o test za?azený jako subjektivní, protože vyjad?uje m?j pohled na

Ultimátní test webhosting? – ?erven 2019

Za?átkem ?ervna jsem sepsal ?lánek Ultimátní test webhosting? – objednávka a nasm??ování domény, kde jsem shrnul trable s objednávkovým…

Black friday aneb jít i do nízkých provozí z affilu?

Minulý týden spustily nejen eshopy velké výprodeje. Do kultovního amerického svátku nakupování se s velkou akcí pustil i Wedos. Doslova…


Komentáře

(nezobrazuje se)