Ultimátní test webhosting? – listopad 2020

cn130.com, 3. prosince 2020 ve 01:22:26, 10x přečteno

V listopadu vyšla nová verze PHP 8.0. Nedalo mi to a využil jsem testovací hostingy k zjišt?ní zdali už jí nasadili, p?ípadn? jak složité to je – Ultimátní test webhosting? – Který sdílený hosting nabízí PHP 8.0. P?ed tím jsem provedl aktualizaci WordPress. Vzhledem k tomu, že sou?asná verze WordPress 5.3.3 prozatím na novou verzi PHP není oficiáln? p?ipravena, tak momentáln? jedou instalace bez plugin?. Na žádný problém jsem nenarazil.

Testované webhostingy jsou monitorovány ve?ejn? p?es UptimeRobot. Aktivitu za posledních 7 dní m?žete sledovat na: https://stats.uptimerobot.com/BDDkF4DP. Mimo to ješt? využívám Wedos Online v beta testu. Ten však beru jako zaujatý, takže slouží spíše jako dopl?kové m??ení. Po?ítám že v?tšina hosting? už zaplnila fyzický server, kde mám testovací webhosting. Takže data už ukazují reálný provoz, v?etn? zatížení a p?ípadných problém? s p?etížením.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Ultimátní test webhosting? – prosinec 2020

V prosinci jsem dokon?il testování Který sdílený hosting nabízí PHP 8.0. Po zhruba týdnu (04.12.2020) od vypušt?ní stabilní verze PHP8,…

Ultimátní test webhosting? – leden 2020

Náš Ultimátní test webhosting? pokra?uje i v roce 2020. Všech 11 nejv?tších a nejoblíben?jších sdílených webhosting? je stále…

Ultimátní test webhosting? – listopad 2019

V listopadu jsem dokon?il testování rychlosti ?tení dat z tabulky wp_config, která je co do po?tu dotaz? nejvytížen?jší tabulkou WordPress. Z…


Komentáře

(nezobrazuje se)