Ultimátní test webhosting? – zá?í 2020

cn130.com, 4. října 2020 ve 00:26:31, 7x přečteno

Když jsem si dnes stáhl data z monitoring?, tak jsem nev??il vlastním o?ím. Nebýt velkých problém? u Station, tak by úpln? všechny hostingy za?azené do Ultimátního testu webhosting? byly bez výpadk?. Dneska tedy nebude moc o ?em psát.

V ?í jsem shromaž?oval data pro zjišt?ní jak rychlé jsou webhostingy s cachovacím pluginem WP Fastest Cache, bohužel dlouhý výpadek a následn? problémy se stabilitou u Station by znamenalo zkreslená data, p?ípadn? vy?azení Station a to by byla škoda. Takže pokra?uji se shromaž?ováním dál.

Dostal jsem také tip na nový WordPress plugin pro benchmarky, který hodnotí více faktor?. Mám v plánu jej vyzkoušet a pokud bude zajímavý, tak srovnám všechny webhostingy v testu.

Testované webhostingy jsou monitorovány ve?ejn? p?es Uptime Robot. Aktivitu za posledních 7 dní m?žete sledovat na: https://stats.uptimerobot.com/BDDkF4DP. Mimo to ješt? využívám Wedos Online v beta testu. Ten však beru jako zaujatý, takže slouží spíše jako dopl?kové m??ení. Po?ítám že v?tšina hosting? už zaplnila fyzický server, kde mám testovací webhosting. Takže data už ukazují reálný provoz, v?etn? zatížení a p?ípadných problém? s p?etížením.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Ultimátní test webhosting? – leden 2020

Náš Ultimátní test webhosting? pokra?uje i v roce 2020. Všech 11 nejv?tších a nejoblíben?jších sdílených webhosting? je stále…

Ultimátní test webhosting? – prosinec 2020

V prosinci jsem dokon?il testování Který sdílený hosting nabízí PHP 8.0. Po zhruba týdnu (04.12.2020) od vypušt?ní stabilní verze PHP8,…

Ultimátní test webhosting? – duben 2020

P?íští m?síc to bude rok, co jsem se pustil do testování dostupných webhostingových služeb od nejv?tších poskytovatel?. Už mi pomalu…


Komentáře

(nezobrazuje se)