U budoucích nTLD možná bude zakázáno jednotné anebo množné ?íslo

404m.com, 30. srpna 2020 ve 00:10:44, 6x přečteno

Pracovní skupina SubPro (Subsequent Procedures working group), která má za úkol p?ipravit doporu?ení pro druhé kolo zavád?ní nTLD, mezi pravidla p?idala podmínku pro množné a jednotné ?íslo. Pokud by už existovala nTLD v jednotném ?ísle, tak v verze v množném by m?la být zakázána.

SubPro konkrétn? navrhuje, aby se pravidlo o zákazu týkalo pouze stejného jazyka a písma. Jako p?íklad uvádí .example a .examples. Z t?chto dvou domén prvního ?ádu, by mohla existovat pouze jedna. D?vodem je, aby nedocházelo k matení uživatele.

V roce 2012, když se rozjelo první kolo zavád?ní nTLD, tak ICANN nem?l žádná p?esná pravidla pro jednotnou a množnou variantu stejné domény. Byly k dispozici pouze dv? procedury schvalování String Similarity Review (Hodnocení podobnosti ?et?zce) a String Confusion Objection (Námitky k matoucnosti ?et?zce). Ovšem výsledek t?chto procedur mohl být r?zný.  Nap?íklad prošlo minimáln? 15 domén, které mají jak jednotné tak i množné ?íslo fan(s), .accountant(s), .loan(s), .review(s) anebo .deal(s). Procesy naopak zastavily t?eba .pet(s) anebo .sport(s).

Co to tedy p?esn? znamená? Pokud v první kole byla vytvo?ena nTLD v jednom ?ísle, tak v druhém (a dalších kolech) už bude množné ?íslo této domény zamítnuto. V p?ípad?, že se objeví dva zájemci – jeden bude chtít jednotné a druhý množné, tak nejspíše skon?í v aukci a vyhraje ten kdo dá více.

Pokračování na: 404m.com

Související články

.app trhla rekord v sunrise period

Nový nTLD .app od Google poko?ila rekord v po?tu registrací v sunrise period domény .porn z roku 2012. V zónovém souboru se objevilo celkem 3.068…

Kv?li GDPR bude CZ.NIC skrývat osobní údaje ve WHOIS

GDPR p?kn? trápí provozovatele stránek. Nové na?ízení z dílny EU Obecné na?ízení o ochran? osobních údaj? je opravdu obecné a navíc…

PPC v krizi posílí, giganti zvednou rozpočty

Dnes budu možná trochu koukat do křišťálové koule (kterou nemám), ale risknu to a otevírám tu diskusi na téma chování PPC trhu v době…


Komentáře

(nezobrazuje se)