Superakce na .eu doménu je zp?t! Za pouhých 10 EUR získáte .eu na 10 let.

404m.com, 21. září 2020 ve 23:54:28, 3x přečteno

V sou?asné dob? neexistuje lepší akce na doménu, než jakou jednou za ?as uspo?ádá EURid. Za pouhých 10 EUR získáte .eu doménu na 10 let. To je v p?epo?tu 26,99 CZK/rok. Jediné co m?že s touto cenou sout?žit je .xyz za 0,99 USD/rok (22,668 CZK) v rámci akce AYDACFU. Ovšem tam je nutné aby se jednalo o 6 až 9 ?íselnou doménu, což je dost omezující.

Do akce se mohou zapojit všichniakreditovaní registráto?i EURid. Podmínkou je, že musí domény v rámci této akce zaregistrovat na 10 let, což ne vždy jejich systém umož?uje. N?kte?í to tak ?eší ru?n?.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Superakce na .eu doménu je tu znovu! Za pouhých 10 EUR získáte .eu na 10 let.

Jedna z nejlepších akcí ve sv?t? domén je zp?t. EURid op?t nabízí prost?ednictvím akreditovaných registrátor? .eu doménu na 10 let za 10

150 milion? .com domén

Na stránkách verisign.com se objevila oficiální statistika, že 16.09.2020 byla poko?ena meta 150 milion? registrovaných .com domén. P?itom p?ed…

Jak si vedla .eu doména ve 4Q 2019

Záv?r roku 2019 byl pro .eu doménu náro?ný. Z EU pomalu odcházela Velká Británie. Britové drželi ke konci roku 2019 n?co málo p?es 150


Komentáře

(nezobrazuje se)