EURid spustil superakci! Za 10 EUR získáte .eu na 10 let, který z registrátor? tuto akci nabídl svým zákazník?m?

404m.com, 4. května 2021 ve 09:02:28, 0x přečteno

Poprvé jsme s touto velmi výhodnou akcí setkali v roce 2016, kdy EURid slavil 10té narozeniny své domény. Okamžit? se stala hitem. S výjime?né superakce se našt?stí pro nás stala pravidelná záležitost A? už pot?ebujte doménu na nový projekt anebo jen tak na hraní, tak byste si jí nem?li nechat ujít.

Oficiální název propaga?ní kampan? u EURid je 10-10-10 (podle k 10. výro?í .eu za 10 EUR na 10 let). Po omezenou dobu ú?tuje akreditovaným registrátor?m cenu 10 EUR za registraci .eu domény p?esn? na 10 let. Proto také musí být všechny objednávky uhrazené  do X u EURid, jinak by registrátor platil už plnou cenu. Superakci na .eu domény, tak doprovází i speciální pravidla (stornování výzev p?ed koncem, ignorování b?žné splatnosti atd.).

Tato kampa? je hodn? oblíbená a po?et registrovaných .eu domén v tomto období raketov? roste, takže pokud máte vyhlédnutou hezkou .eu doménu, tak doporu?uji platit online kartou okamžit?.

Po?et ú?astník? v ?R se každý rok m?ní. Letos je to slabé, našel jsem jen t?i. Pokud byste v?d?li o dalších ?eských registrátorech, kteakci nabízí tak dejte v?d?t.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v b?eznu 2021

Musím ?íct, že v b?eznu vyprodukovaly hostingové spole?nosti opravdu velké množství text? a ?lánk?. A? už p?ímo na blogu anebo rozší?ily…

Sezóna super levných .eu domén na 10 let je zp?t!

EURid rozjel i tento rok naprosto famózní akci na podporu .eu domén. Máte možnost zaregistrovat si .eu doménu na 10 let jen za 10 EUR. Všechny…

Oblíbená akce doména .eu na 10 let za 10 EUR je zp?t

Ob?as se setkáváme s akcemi na nové domény, kdy jí registr nabídne registrátor?m tak?ka zdarma, ale za rok p?ijde vyst?ízliv?ní v podob?…


Komentáře

(nezobrazuje se)