Superakce na .eu doménu za 10 EUR je zp?t

404m.com, 9. listopadu 2021 ve 23:57:14, 1x přečteno

Zhruba dvakrát za rok p?ipraví EURid ve spolupráci s akreditovanými registrátory promoakci na .eu domény, která nemá obdoby. Za 10 EUR si m?žete zaregistrovat .eu doménu na 10 let. Je to skv?lá p?íležitost jak získat doménu za super cenu. Vlastn? asi ta nejlepší :)

Oficiální název propaga?ní kampan? u EURid je 10-10-10 (podle první teto akce, která se konala k 10. výro?í .eu a cena na 10 let byla 10 EUR). Po omezenou dobu ú?tuje EURid akreditovaným registrátor?m cenu 10 EUR za registraci .eu domény p?esn? na 10 let. Proto také musí být všechny objednávky uhrazené  do ur?itého data u EURid, jinak by registrátor platil už plnou cenu. Superakci na .eu domény, tak doprovází i speciální pravidla (stornování výzev p?ed koncem, ignorování b?žné splatnosti atd.).

Tato kampa? je hodn? oblíbená a po?et registrovaných .eu domén v tomto období raketov? roste, takže pokud máte vyhlédnutou hezkou .eu doménu, tak doporu?uji platit online kartou okamžit?.

Ne každý se do akce zapojí. Jednak je nutné mít na tuto akci upravený systém anebo odbavovat objednávky ru?n?. Cena tak b?žn? p?esahuje v p?epo?tu 10 EUR, která navíc nezahrnuje DPH.

Pokračování na: 404m.com

Související články

EURid spustil superakci! Za 10 EUR získáte .eu na 10 let, který z registrátor? tuto akci nabídl svým zákazník?m?

Poprvé jsme s touto velmi výhodnou akcí setkali v roce 2016, kdy EURid slavil 10té narozeniny své domény. Okamžit? se stala hitem. S…

Superakce na .eu doménu je zp?t! Za pouhých 10 EUR získáte .eu na 10 let.

V sou?asné dob? neexistuje lepší akce na doménu, než jakou jednou za ?as uspo?ádá EURid. Za pouhých 10 EUR získáte .eu doménu na 10 let. To…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v b?eznu 2021

Musím ?íct, že v b?eznu vyprodukovaly hostingové spole?nosti opravdu velké množství text? a ?lánk?. A? už p?ímo na blogu anebo rozší?ily…


Komentáře

(nezobrazuje se)