Superakce na .eu doménu je tu znovu! Za pouhých 10 EUR získáte .eu na 10 let.

404m.com, 2. prosince 2020 ve 00:32:30, 16x přečteno

Jedna z nejlepších akcí ve sv?t? domén je zp?t. EURid op?t nabízí prost?ednictvím akreditovaných registrátor? .eu doménu na 10 let za 10 EUR. Pokud pomineme domény zdarma, které mají ?adu omezení a domén xyz v akci AYDACFU, tak tohle je zp?sob jak na 10 let získat nejlevn?ji plnohodnotnou doménu.

Do akce se mohou zapojit všichni akreditovaní registráto?i EURid. Podmínkou je, že musí domény v rámci této akce zaregistrovat na 10 let, což ne vždy jejich systém umož?uje. N?kte?í to tak ?eší ru?n?.

V p?edchozích podobných akcích jsem nakoupil takto 15 domén. Využívám je t?eba pro Ultimátní test webhosting?. Pokud chcete akci využít, ale p?emýšlíte nad doménou, tak m?žete zkusit m?j projekt volnedomeny.xyz.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Superakce na .eu doménu je zp?t! Za pouhých 10 EUR získáte .eu na 10 let.

V sou?asné dob? neexistuje lepší akce na doménu, než jakou jednou za ?as uspo?ádá EURid. Za pouhých 10 EUR získáte .eu doménu na 10 let. To…

EURid spustil superakci! Za 10 EUR získáte .eu na 10 let, který z registrátor? tuto akci nabídl svým zákazník?m?

Poprvé jsme s touto velmi výhodnou akcí setkali v roce 2016, kdy EURid slavil 10té narozeniny své domény. Okamžit? se stala hitem. S…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v kv?tnu 2021

Kv?ten byl trochu slabší na Twitter aktvitu hostingových firem. Dost obsahu se kopírovalo z minulých m?síc?. D?ležitým tématem byla doména


Komentáře

(nezobrazuje se)