Co se událo na ?eském hostingovém trhu v b?eznu 2021

cn130.com, 16. dubna 2021 ve 01:58:59, 0x přečteno

Musím ?íct, že v b?eznu vyprodukovaly hostingové spole?nosti opravdu velké množství text? a ?lánk?. A? už p?ímo na blogu anebo rozší?ily své návody/znalostní báze. Kvalita je p?itom velmi dobrá, dokonce jsem si ?íkal, že za?ínají i konkurovat odborným IT magazín?m, které to dlouhodob? táhne spíše k obecn?jším témat?m se širším záb?rem. Pokud máte Twitter tak m?žete sledovat seznam ?eské hostingy, p?ípadn? si tam vyberete koho konkrétn? sledovat. Tento m?síc za m? ur?it? Roští, Subreg, Váš hosting, VSHosting a Wedos.

Forpsi trápí pravidelné phishingové útoky jménem jejich spole?nosti. Brání se tomu osv?tou Rybá?ská sezóna vrcholí, aneb phishing je stále s námi… a p?idáním elektronického podpisu k výzvám k úhrad?. Dlouhodob? je to asi jediný správný postup. Umím si p?edstavit, že do budoucna by všechny e-maily obsahující slova jako „faktura“, „výzva k úhrad?“ atd. musely být elektronicky podepsané jinak by je poštovní klient ozna?oval za podez?elé. Klidn? by ješt? mohl kontrolovat uvedenou spole?nost v textu emailu a na koho je podpis vystavený, ale to je spíše téma k diskuzi pro tv?rce e-mailových klient?.

Forpsi i tento m?síc propagoval domény .eu a .cloud. Nevím jak .cloud, ale podle mých m??ení se jim propagace .eu vyplácí. Hostují 10,68 % .eu domén z ?eských ISP, což je ?adí na druhé místo.

ONEbit také propagoval .eu doménu. Cena registrace 30 CZK je jedna z nejlepších na trhu. V dubnu by však m?l mít EURid akci a nabízet .eu akreditovaným registrátor?m za 0,99 EUR.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervenci 2019

Dovolené v ?ervenci byly hodn? znát. Spousta hosting? na Twitter po?ádn? ani nepípla. Zbytek psal spíše sporadicky, anebo publikoval…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervenci 2021

V ?ele po?tu registrací je n?mecká firma 1API GmbH, které p?ibylo 203 .cz domén. Na druhém míst? je ACTIVE 24 s 99 doménami a na t?etím…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v kv?tnu 2021

Kv?ten byl trochu slabší na Twitter aktvitu hostingových firem. Dost obsahu se kopírovalo z minulých m?síc?. D?ležitým tématem byla doména…


Komentáře

(nezobrazuje se)