Subreg (Gransy s.r.o.) ?elí zatím své nejv?tší krizi

cn130.com, 16. září 2020 ve 02:01:24, 2x přečteno

Spole?nost Gransy s.r.o., která je známá hlavn? díky své služb? Subreg, byla cílem kybernetického útoku s vážnými d?sledky. Postižené byly i její hostingové služby pod názvem Station a G-hosting. Poj?me si ze st?ípk? informací poskládat, co se vlastn? stalo.

Toto zd?lení bylo zanedlouho smazáno. Na Twitter se v 8:50 objevila zpráva o „Sofistikovaném rozsáhlém útoku na infrastrukturu.“ Stránky administrací nebyly dostupné, ovšem testovací webhosting mi fungoval. To vypadalo spíše na DDoS útok.

V 10:27 se na Facebookové stránce objevil p?ísp?vek s detailn?jšími informacemi. Tam se poprvé dozvídáme, že úto?ník provedl zašifrování d?ležitých soubor? a kv?li tomu nefungují služby jak mají. Také nás informují, že bude nutná reinstalace server? a kontrolu všech soubor?. Z tohoto už bylo celkem jasné, že se jedná o Ransomware.

Ransomware je druh malware (škodlivého kódu), který má za úkol zašifrovat soubory na disku a následn? požaduje po ob?ti výkupné (ransom) za klí? k dešifrování. Platí se vždy v bitcoin. Jedná se v sou?asnosti o nejrozší?en?jší a nejvýnosn?jší nelegální internetový byznys. Mnoha spole?nostmi, které vyvíjí bezpe?nostní software, je ransomware považován za nejnebezpe?n?jší kybernetickou hrozbu sou?asnosti i blízké budouvnosti. Tento druh útoku cílí na po?íta?e, mobily ale i servery.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Prodané .cz domény 6. – 12. dubna a jedna v?c o které bych rád napsal

Tento týden toho moc k hlášení není. Vlivem prodloužení expira?ní lh?ty u .cz domén se zatím žádné neuvol?ují, a tak není co chytat a…

Wedos spustil vlastní registraci nTLD

Dnes ve ve?erních hodinách se na Twitter profilu nejv?tší hostingové spole?nosti u nás objevila první nabídka nTLD. Bylo to trochu…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v lednu 2020

„Snažíme se o zodpov?dný p?ístup ke spole?nosti, a chceme minimalizovat naši uhlíkovou stopu. Od ledna 2020 proto využíváme pro napájení…


Komentáře

(nezobrazuje se)