Spole?nosti a jednotlivci z Velké Británie kv?li Brexit p?ijdou o své EU domény

404m.com, 1. dubna 2018 ve 02:21:32, 2x přečteno

Evropská Komise upozornila EURid, že spole?nosti a jednotlivci z Velké Británie nebudou mít nárok držet .eu domény, poté co jejich zem? opustí Evropskou Unii. Ob?ané VB si v referendu v roce 2016 odhlasovali, že už necht?jí býti ?leny EU. To by se jim 29. b?ezna 2019 m?lo i splnit.

.eu doménu m?že držet jakýkoliv ob?an Evropské Unie anebo spole?nost, která tu má organiza?ní složku. Stará garda domainer? .eu nemá moc v lásce, ale EURid prosazuje své domény velmi nízkou cenou a spolufinancováním reklamních kampaní, takže se u nás postupn? celkem zabydlují. Že to funguje ukázala i ?ísla jednoho z nejv?tších webhosting? u nás spole?nosti Wedos. I když i zde mluvíme pouze o zhruba 10 %. Na druhou stranu u nás je .cz doména jasným vít?zem. Cena je super a CZ NIC odvádí velmi dobrou práci. Takže .eu pro nás není tak zajímavá. Na druhou stranu v??ím že t?eba na Slovensku, kde svou národní doménu prodali do rukou soukromé firmy, která vydává národní domény ve své správ? za m?sta stát? USA, by i pro lokální projekty mohla být .eu lepší volbou.

Ale zp?t k tématu. Prost? když jste v EU tak jako bonus m?žete od EURid registrovat a používat .eu domény. No a ob?ané Velké Británie v EU být už necht?jí. Ud?lali si referendum, kde si to i odhlasovali. Takže v roce 2019 budou registrované stovky tisíc .eu domén na držitelé, kte?í je podle smluvních podmínek držet nemohou. Na to také upozornila EURid Evropská Komise.

V každém p?ípad? to zavání celkem velkými problémy. Jednak spousta lidí p?ijde o své dlouho budované doménové jméno a to v?etn? emailových adres, ale také se na spoust? domén objeví parkovací stránky p?ípadn? phishing, malware a další podobná hav??.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Podnikatel z Velké Británie vybojoval u soudu své „právo na zapomenutí“

V roce 2014 Soudní dv?r Evropské unie vydal precedent, že lidé mají právo požádat Google o odstran?ní výsledk? z vyhledávání, pokud se

Aktuální stav nTLD

O nTLD píšu spíše zajímavosti. Popravd? ale v sou?tu to s nimi není zas tak dobré. Za poslední roky nezískaly zrovna dobrou pov?st.…

Cznic domain report

CZNIC (organizace co má na starosti nic než .cz domény) občas vypustí do světa zajímavé statistické údaje. Tentokrát se jedná o report za…


Komentáře

(nezobrazuje se)