Slovenská WY Group pokra?uje v nákupech hosting?, další akvizicí je ONEbit

cn130.com, 11. srpna 2021 ve 00:11:40, 0x přečteno
Slovenská WY Group pokra?uje v nákupech hosting?, další akvizicí je ONEbit

Koncem kv?tna jsem psal ?lánek, že WY Group koupila Savana a te? spole?nost vydala zprávu o další úsp?šné akvizici. Tentokrát se jí poda?ilo získat ONEsolution s.r.o., hostingovou spole?nost, kterou známe pod zna?kou ONEbit.

Slovenská spole?nost WY Group vznikla v roce 2014 spojením slovenských hosting? Webglobe a Yegon. Na ?eský trh vstoupila v roce 2019 koupí Ignum, v b?eznu 2020 pak kupuje Stable. V zá?í 2020 p?ikupuje Hosting90. Tyto t?i ?eské spole?nosti spojuje v roce 2021 pod Webglobe, s.r.o. Jak už jsem zmínil výše, v tomto roce p?ikupuje Savana a te? ONEbit.

ONEbit je menší webhosting, který je na 9. míst? v po?tu hostovaných .cz domén (22,5K). Podle TZ spravují více jak 25K domén. P?evážn? se jedná o .cz domény, ale t?eba nTLD do své nabídky za?adili za?átkem roku 2021. Na ?eském trhu p?sobí od roku 2005. V reklamních kampaních pat?il vždy mezi ty agresivn?jší. V posledních letech doprovázel jejich kampan? hashtag #lepsi_hosting.

Co se mi tak vybavuje, tak jsem si je vždy spojoval s pokrokem. V ?R nap?íklad pat?ili mezi první, kdo aktivn? propagoval a nasazoval DNSSEC na .cz a .eu domény. Ovšem celkem brzy nasadili i PHP8 anebo Apple pay.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Slovenská WY Group p?ikoupila do svého portfólia hosting? spole?nost Savana

Slovenská spole?nost WY Group je u nás dob?e známá. Stojí za ní investi?ní fond Sandberg Capital. Postupn? skupuje ?eské a slovenské

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v zá?í 2020

Zaznamenali jsme podvodné emaily, které mohou snadno vyvolat falešný dojem, že byly odeslány naší spole?ností, a vylákat od uživatel? heslo…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v duben 2020

Active 24 je jedna z mála spole?ností, která u nás prosazuje protokol DANE (DNS-based Authentication of Named Entities). Jedná se o zp?sob jak…


Komentáře

(nezobrazuje se)