Co se událo na ?eském hostingovém trhu v duben 2020

cn130.com, 11. května 2020 ve 23:46:38, 2x přečteno

Active 24 je jedna z mála spole?ností, která u nás prosazuje protokol DANE (DNS-based Authentication of Named Entities). Jedná se o zp?sob jak propojit certifikáty TLS se systémem DNS resp. DNSSEC. V dubnu do celkových statistik p?idaly spole?n? s Loopia Group (skupina spole?ného vlastníka) 150 tisíc domén pod jejich správou. Celkov? DANE vyiužívalo koncem b?ezna 1,88M domén. Dalším významným ?eským podporovatelem DANE je WEB4U a OneBit.

P?eprodáváte naše služby Vašim klient?m? Nyní jim m?žete dát k dispozici webmail rozhraní bez našeho loga a na domén?, která vizuáln? s naším hostingem nesouvisí. Odkaz naleznete po p?ihlášení do administrace.

ONEbit popsali p?echod na homeoffice v ?lánku na svém blogu. Co m? zaujalo je zmínka, že koronavirová krize nem?la vliv na po?et požadavk? na zákaznickou podporu.

Nejvýrazn?jším p?ísp?vkem za duben bylo ostré prohlášení Subreg o ukon?ení poskytování odchytu domén s ohledem na p?ístup CZ-NIC. Více informací najdete v ?lánku Prodané .cz domény 6. – 12. dubna a jedna v?c o které bych rád napsal.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervnu 2020

Kv?ten byl zatím nejslabší m?síc, co se týká aktivity hostingových firem na Twitter. V?tšinou mi trvá projít všechny p?ísp?vky a napsat…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v kv?tnu 2020

Kv?ten byl zatím nejslabší m?síc, co se týká aktivity hostingových firem na Twitter. V?tšinou mi trvá projít všechny p?ísp?vky a napsat…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v lednu 2020

„Snažíme se o zodpov?dný p?ístup ke spole?nosti, a chceme minimalizovat naši uhlíkovou stopu. Od ledna 2020 proto využíváme pro napájení…


Komentáře

(nezobrazuje se)