Tak jsem neodolal a koupil SPAC $HOL, který p?ivede spole?nost Astra

404m.com, 26. června 2021 ve 02:25:32, 0x přečteno
Tak jsem neodolal a koupil SPAC $HOL, který p?ivede spole?nost Astra

Minulý týden jsem p?ikoupil do mého Rostoucího portfólia SPAC $VACQ. Pokud vše p?jde podle plánu tak na akciový trh p?ivede spole?nost Rocket Lab, která je dvojkou v komer?ních vesmírných letech. Rocekt Lab je slibná spole?nost, která už do vesmíru léta, má domluvenou spolupráci s NASA, což jí proslaví a chce spustit i satelity jako službu. Spole?n? s ní p?es SPAC $HOL vstoupí na trh i Astra, která se chce specializovat na vynášení satelit?. Na rozdíl od Rocket Lab ješt? žádný komer?ní let za sebou nemá. Bude menší, ovšem jejich byznys plán je p?ím?jší a mohl by dokonce fungovat lépe. Nicmén? investice to je opravdu riziková. Jenomže tohle jsou prost? spole?nosti, s kterými chcete prožívat jejich sny spole?n?…

Spole?nost Astra nezaložil žádný miliardá?. Vznikla jako garážová firma, která se vypracovala s velmi omezenými zdroji. Její zakladatelé to však dotáhli až do stádia, kdy mají vlastní funk?ní raketu schopnou vylet?t do vesmíru a dopravit tam satelit anebo jiný náklad. Jejich rakety jsou v porovnání s konkuren?ními Falcon 9 (SpaceX) a Electron (Rocket Lab) o dost menší. Nicmén? jejich výhodou je nižší cena, velmi rychlá p?íprava ke startu a mobilita. Na rozdíl od konkurence cht?jí mít i mobilní odpalovací rampy a být schopni odpálit raketu odkudkoliv na sv?t?. Tím se otvírá spousta nových komer?ních p?íležitostí. Díky cen? a rychlejší produkci by rádi startovali do vesmíru v roce 2025 každý den. Jen pro srovnání SpaceX má cenu za start rakety 60M USD, Rocket Lab 6M USD a Astra p?edpokládá 3M USD. V p?ípad? že by se dostali s výrobními kapacitami a po?tem start? na 1 start za den v roce 2025, tak by cena za start mohla klesnout na 0,5M USD.

Teoreticky pokud vše p?jde podle plánu, tak pokud budete pot?ebovat n?co dostat do vesmíru co nejrychleji, tak to bude práce práv? pro jejich rakety. Nebude to tedy o velikosti nákladu, ani tak o cen?, ale hlavn? o rychlosti. Co se týká zakázek, tak všechny spole?nosti jsou si jisté, že poptávka po vynášení nákladu do vesmíru bude v budoucnu stále více a více r?st. N?co na tom bude. Spousta firem, které cht?jí vstoupit na burzu formou SPAC, využívá satelity a další pot?ebujte pro další r?st svých služeb. Aerokosmickém pr?mysl bude velký.

Astrataké odlišný p?ístup k výrob? raket. Zatímco Rocket Lab vsází na pr?myslové 3D tiskárny, tak Astra vyrábí rakety tradi?ním zp?sobem. Využívají velkého pokroku v automobilové výrob? za posledních 10 – 20 let. Vyhýbají se používání exotických materiálu. Vše musí být levné a snadno dostupné. Snadno škálovatelné. Astra se chce navíc specializovat výhradn? na rakety.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování XXIII. – shrnutí za ?erven 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Díky SPAC $VACQ si m?žete po?ídit dvojku v aerokosmickém pr?myslu Rocket Lab

Když jsem v mém seznamu SPAC s definitive agreement našel $VACQ, tak jsem s nadšením ?etl jejich prezentaci a dohledával videa. Necht?lo se mi…

50. obchod na akciovém trhu

V pátek jsem neodolal a p?ikoupil do mého dividendového portfólia REIT Office Properties Income Trust, který jsem m?l už delší dobu v…


Komentáře

(nezobrazuje se)