Prodané .cz domény 3. – 10. listopadu

404m.com, 10. listopadu 2019 ve 12:51:37, 3x přečteno
Prodané .cz domény 3. – 10. listopadu

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stal velice zajímavý kousek cestovanisepsem.cz. Po 13 p?íhozech se cena vyšplhala na 3,7K CZK. V archivu najdeme první záznam o této domén? v roce 2011. Nacházel se na ní web, kde jste se mohli do?íst, co pot?ebujete pro cestování se zví?etem do r?zných stát? sv?ta. Obsah na webu rostl a p?ibýval až do roku 2015. Ovšem nebylo ho mnoho. I tak podle po?ítadla TopList navštívilo web celkem 215 tisíc návšt?vník?, což je v pr?m?ru n?jaký 2,5K za m?síc. Podle Marketing Miner na web vede p?es 40K odkaz? z 9 domén a stále má organickou návšt?vnost z vyhledáva??.

Velmi zajímavý koncept se slušným potenciálem, na který se dá dob?e použít koncept Škálování organické návšt?vnosti s obsahovou sérii. Navíc problém nebude ani s monetizací. Dá se nasadit affil na prodej v?cí pro psy anebo t?eba i zajímavé pojišt?ní pro zví?ata, kde je provize 20 %.

Na druhém míst? skon?ila doména idiamanty.cz, která se prodala za 1,4K CZK. Prozatím ješt? nebyla p?evedena na nového majitele. Historie domény sahá do roku 2011, kdy na ní byla firemní prezentace spole?nosti prodávající šperky s diamanty a investi?ní diamanty. Ta zde, se zm?nou designu, byla až do roku 2019. Podle dat z Marketing Miner na doménu vede 23 odkaz? ze 4 domén. Doména se stále zobrazuje v Google ovšem na zapadlých pozicích.  P?iznám se že moc nevím co s touto doménou. Domény s p?edponou i- a e- moc v oblib? nemám. Diamanty jsou navíc celkem obecný pojem, pokud nemáte diamanty.cz tak bych šel spíše do konkrétn?jší domény, která vyjad?uje segment trhu anebo kategorii zboží.

A do t?etice doména poslani.cz. Nový majítel za ní dal 1.050 CZK. Prozatím jí však ješt? nenasm??oval na hosting. Na domén? se první obsah objevil v roce 2010. Jednalo se spíše rozcestník. V roce 2013 se na domén? objevila parkovací stránka a následn? p?esm?rování na web toho, kdo zaplatil víc. Prost? p?eprodej návšt?vnosti. Na doménu nevedou žádné odkazy. Co s touto doménou? To je celkem o?íšek. Možná prodej n?jakých motiva?ních knížek anebo kurz?. Možná by na ní šel rozjet i n?jaký projekt, kde budete komunitu motivovat n?jakým vyšším cílem – t?eba zlepšení klimatu, to je te? in.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 11. – 18. listopadu 2018

Nejdražší z nich byla mfof.cz za 3,3K CZK, která se vydražila na dAukce. Doména prozatím nebyla p?evedena na nového majitele. Historie domény

Prodané .cz domény 30. zá?í – 6. ?íjna

Na tento týden jsem s nap?tím ?ekal. Do aukce totiž šla doména letenkomat.cz. Nejednalo se o odchyt, prost? jí na dAukce vystavil její majitel.…

Prodané .cz domény 28. ledna – 3. února 2019

Na konec ledna p?ibyl ješt? jeden hezký prodej na dAukce. Doména imdb.cz se prodala za 10.090 CZK. Jedná se prozatím o druhou nejdražší…


Komentáře

(nezobrazuje se)