5 tip? od zkušených affilák?

404m.com, 28. listopadu 2019 ve 02:17:10, 8x přečteno

M?l jsem možnost nahlédnout pod ruce pár affilák?m, kterým se celkem da?í. To znamená, že vyd?lávají v p?epo?tu alespo? 50K CZK/rok. Možná si ?íkáte, že to není moc, ale tento ?lánek nebude o velkých pen?zích, spíše o tipech, které se b?žn? moc nepublikují ;)

Když máte web, který prost? Google sedl, tak se v?tšinou snažíte obsah rozši?ovat. M?že to být nap?íklad v rámci Škálování organické návšt?vnosti s obsahovou sérii. Pokud jste vsadili na formát blogu anebo magazínu, tak brzy zjistíte že jakmile p?esáhnete v?tší po?et ?lánk? (200+), tak vaše starší ?lánky za?nou zapadat. M?že za to stránkování. Na jedné stránce máte 10 ?lánk?, takže ten 70tý bude až na konci 7mé stránky.

V tento okamžik nastupují kategorie, štítky, archiv (m?síce) atd. Samoz?ejm? tímto si pom?žete. Obsah je strukturovaný a Google/návšt?vníkovi trvá kratší dobu se k tomu 70tému ?lánku dostat. Tímto v?tšina kon?í. Jenomže zrovna ten 70tý t?eba vyd?lává nejvíce anebo je jinak strategicky d?ležitý. Tak pro? jej schovávat n?kam dozadu a ubírat mu linkjuice.

Zkušené affiláci nabízejí jednoduché ?ešení. Se?a?te si mimo hlavní stránku ?lánky prost? v takovém po?adí, jak pot?ebujte. M?že to být podle návšt?vnosti, konverzního pom?ru, p?ístup? z vyhledáva?? – záleží jakou máte pro web strategii. No a samoz?ejm? není nic jednoduššího než nahoru nad ?lánky dát i volbu “se?adit podle data”. Tím se zavd??íte i návšt?vník?m.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Podepsane papiry o koupi jeste nemam

Minuly patek bylo vse schvaleno. Od SBA i  Bank of America. Jen se meli dokumenty poslat do title company (neco jako notar, kde se delaji transakce s…

Prodané .cz domény 1. – 7. ?ervna

Nejdražší doménou tohoto týdne je dvouznaková fh.cz, která se prodala tradi?n? na Subreg. Jednalo se o uživatelskou aukci. Kone?ná cena…

Jak si vedou monetizace?

Poslední dobou trochu flákám psaní blogpostů na cn130.com. Nějak teď nemám moc času. Pár projektů padlo a chce to zaplnit díru v…


Komentáře

(nezobrazuje se)