Seznam si stále u nás drží 25 % trh s vyhledáváním

404m.com, 25. října 2019 ve 01:16:00, 2x přečteno

Kdysi nejv?tší vyhledáva? u nás Seznam, sv?j boj nevzdává. Spal sice na 25 % podílu, ale údajn? se mu poda?ilo pokles zastavit. ?R tak z?stává jednou z mála zemí, kde Google nemá naprostou dominanci.

Podle pr?zkumu Netmonitor, používá Seznam 4,5 milion? uživatel? m??n?. Používají jej p?evážn? starší lidé, což rozhodn? není konkuren?ní nevýhoda. Práv? naopak starší lidé mají více pen?z a proto jsou lákavou cílovou skupinou pro inzerenty.

Seznamu také pomáhá jeho prohlíže?, který spustil v roce 2014. Tehdy vsadil na jednoduchost. Postavil jej na open source Chromium, bez možností instalovat jakékoliv dopl?ky. Oblíbili si jej hlavn? uživatelé na mobilních telefonech. Údajn? jej používá až 1,4M uživatel?, což rozhodn? není málo. V roce 2017 to bylo n?co p?es milion.

A jak hodlá Seznam p?ežít? Vsází na lepší znalost lokálního prost?edí, což rozhodn? není špatný nápad. Google testuje a nasazuje novinky pro celý sv?t a ty nemusí být úpln? kompatibilní s ?eským prost?edím. Na rozdíl od okolních zemí, kde má absolutní p?evahu, se s jeho novinkami prost? uživatelé musí smí?it anebo mají sm?lu. Dále plánuje více nasadit takzvané Chytré karty. To je v podstat? Google Knowledge Panel. Více o nich se dozvíte na stránkách Seznam nápov?dy.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Aktuální stav nTLD

O nTLD píšu spíše zajímavosti. Popravd? ale v sou?tu to s nimi není zas tak dobré. Za poslední roky nezískaly zrovna dobrou pov?st.…

Facebook Ads

Reklama v sociální síti Facebook může být celkem zajímavá věc. Nezbývalo mi, než to vyzkoušet. Inzerentů ve Facebooku ani článků o…

Pokles výdělků z AdSense? Desítky procent! Jak je to možné?

V minulém článku o finanční krizi a PPC z pohledu celkových objemů utracených rozpočtů jsem předpokládala růst. Naproti tomu výdělky z…


Komentáře

(nezobrazuje se)