Jak se prodávají oblíbené nTLD ve sv?t?

404m.com, 17. října 2020 ve 23:55:42, 9x přečteno
Jak se prodávají oblíbené nTLD ve sv?t?

Dneska jsem se po delší dob? podíval na statistiky v nTLDstats.com jak si vedeme. ?R se posunula z 40. na 39. místo a p?edb?hla Bangladéš. Momentáln? je na ?eské kontakty registrováno 25.029 nTLD a p?ed námi je Pakistán s 26 tisíci. S trochou snahy bychom jej do 10 dní mohli dohnat.

Za nár?st zájmu o nTLD u ?ech? m?že spole?nost Wedos, která je p?idala do svého portfólia a za?íná pomalu ale jist? propagovat. Ub?hl zhruba m?síc a podle nTLDstats.com má Wedos registrováno 2.781 nTLD, v ?R 2.452, ?ímž se ?adí na 3. místo za Gransy a Ascio.

Jak vidíte v tabulce jsou jen 2 ?eské spole?nosti, zbytek zahrani?ních. D?vodem je, že pro registraci nTLD musíte mít ICANN akreditaci a to tu má jen Gransy (Subreg) a Wedos. Ta je pom?rn? náro?ná, takže i velké hostingové spole?nosti u nás dávají p?ednost nákupu nTLD p?es Gransy anebo práv? zahrani?ní spole?nosti.

Wedos i Subreg má domluvené s registry ak?ní ceny. U Wedos se te? jede akce 7 CZK na vybrané domény (.fun, .site, .website, .space) a 15 CZK za .online, .store a .tech, do konce 31.10. anebo 1000 použití kupónu. Kupóny najdete v newslettru, co jste dostali tento týden anebo p?ímo na stránkách Wedos.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?íjnu 2020

Active24 jako šestí (20.10) upozornili na zranitelnost Nette. Útoky blokovali na úrovni WAF (Web application firewall) a všem zákazník?m…

Tak jak to vypadá s nTLD u nás? Stav k listopadu 2020

Jsou to dva m?síce, co se nejv?tší hosting v ?R Wedos slavnostn? op?el do registrace nTLD. V pond?lí (16.11.2020)  slavnostn? ohlásil poko?ení…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v listopadu 2017

Czechia se pustila do odvážné kampan?, podle ní mají „nejvýkonn?jší virtuální servery na trhu“. A to díky investici ve výši 5 milion?…


Komentáře

(nezobrazuje se)