Aktuální stav nTLD

404m.com, 15. července 2018 ve 02:19:13, 3x přečteno
Aktuální stav nTLD

O nTLD píšu spíše zajímavosti. Popravd? ale v sou?tu to s nimi není zas tak dobré. Za poslední roky nezískaly zrovna dobrou pov?st. Nap?íklad z nich chodí celkem dost spamu a prakticky žádná regulérní pošta. Pokud si je dáte na blacklist tak si ušet?íte celkem dost ?asu s promazáváním nevyžádané pošty.

Velké marketingové kampan? pomalu odeznívá a tahouni statistik jdou do expirace a pomalu mizí v propadlišti d?jin. Celkový po?et nTLD se ve své špi?ce v dubnu 2017 p?iblížil 30M registrovaných kousk?. Od té doby však nTLD padají.

Propady jsou zvlášt? znatelné u tahounu jako .xyz. Ta zratila nejvíce a propadla se s 2M kousky na t?etí místo. Na prvním míst? jí vyst?ídala .top s 2,9M registrovanými kousky a na druhém míst? .loan s 2,2M registracemi.

nTLD stále nejvíce v??í ?í?ané – drží 33,83 % všech nTLD. Na druhém míst? je s po?ádným odstupem USA s 9,51% a na t?etím N?mecko s 2,98 %. Nutno však podotknout, že nTLD drží nejvíce anonymních kontakt? (whois proxy). Celkem je to 24,13 %. ?eši jsou na 37. míst? s 0,09 %.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Chystaná zm?na na Twitter – uvidíte jen to co vybere jeho algoritmus

Na Twitter se plánuje velká zm?na, která od základ? zm?ní jeho fungování. Zprávy (tweety) se už nebudou zobrazovat chronologicky jako…

Vztahové absurdity

Dcera přijde domů a básní o svém novém objevu. Když to udělá potřetí, tak už si dokonce zapamatujete jeho jméno. Za týden se zkusíte…

Prodané .cz domény 27. dubna – 5. kv?tna

Koncem kv?tna prob?hly na Subreg ješt? dva zajímavé prodeje dvouznakových domén. Nejdražší z nich m5.cz se prodala za 6,5K CZK. Doména nemá…


Komentáře

(nezobrazuje se)