Riot Blockchain ($RIOT) – Q1/2022

404m.com, 20. května 2022 ve 00:30:03, 4x přečteno
Riot Blockchain ($RIOT) – Q1/2022

Spole?nost Riot Blockchain ($RIOT) je jedním z nejv?tších t?ža?? BitCoin. Nesnaží se však jen t?ží, ale budují kompletní infrastrukturu pro t?žbu a zázemí. V minulém roce koupili nap?íklad spole?nost pro výrobu elektrorozvod?. Snaží se na t?žbu jít i efektivn?ji a tak zkouší chladit ASIC minery v oleji, což jim snižuje náklady. Jsou ideální volbou pokud nechcete investovat p?ímo do BitCoin. Jedná se však o velice rizikovou investici.

$RIOT nevyd?lává jen t?žbou kryptom?n (Mining), ale také poskytováním housingu pro stroje dalších t?ža?? (Hosting) a zakázkové výroby elektrotechniky (Engineering). Tento kvartál byl poprvé obrat rozd?len podle segment?. Dole v tabulce jsou ?ísla o?išt?ná od vzájemného nákupu služeb a produkt? samotného $RIOT. Obrat v segmentu Hosting a Engineering je od jejich zákazník?.

Co se týká Miningu tak 57 % je z Whinstone Facility v Texasu a 43 % z Coinmint Facility v New Yorku. Celkem za Q1/2022 $RIOT nat?žil 1405 BTC (+186 % Y/Y). Mají v provozu 42.919 ASIC miner? s výkonem 4,3 EH/s. Spole?nost celkem drží 6.062 BTC.

Nicmén? je nutné podotknout, že po?et akcií se oproti minulému kvartálu navýšil z 83.712.151 na 117.042.347, což je 39,82 %. $RIOT podobn? jako ostatní mine?i BitCoin získávají peníze na své operace prodejem dalších akcií namísto prodeje $BTC, který se snaží hodlovat. Tím se zárove? vyhnout i navyšování dluhu, ovšem na úkor ceny akcií.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – kv?ten 2022

Kv?ten m? v n?kolika ohledech p?ekvapil. ?ekal jsem, že skon?íme v bear marketu a te? budeme pomalu nakupovat blue chips za slušné ceny. Dále že…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – b?ezen 2022

B?ezen byl pro m? celkem p?ekvapením. Sice jsem o?ekával uklidn?ní situace na trzích kv?li situaci na Ukrajin?, ale naopak p?edpokládal že se…

Nedalo mi to a koupil jsem akcie t?ža?? BitCoin

Poté co se propadl $BTC pod 50K USD a neda?í se mu dostat ven, se celý trh chová zvláštn?. Onchain data ukazují, že se do $BTC investuje, že…


Komentáře

(nezobrazuje se)