Riot Platforms, Inc. ($RIOT) – Q1/2023, co se d?je jak to vypadá

404m.com, 19. května 2023 ve 00:02:42, 4x přečteno
Riot Platforms, Inc. ($RIOT) – Q1/2023, co se d?je jak to vypadá

Spole?nost Riot Platforms, Inc. mám v mém velmi spekulativním portfóliu. Je to moje sázka na Bitcoin trochu jinak. Ne?ekal jsem však propad $BTC pod 30K USD, takže jsem aktuáln? na této pozici cca – 30 %. Jelikož už je to celkem dlouho co jsem je nakoupil, rozhodl jsem se na n? detailn?ji podívat.

Spole?nost Riot Blockchain se zam??uje na t?žbu kryptom?ny bitcoin. Spole?nost rozši?uje a vylepšuje své t?žební operace tím, že zajiš?uje energeticky nejú?inn?jší ASIC minery, které jsou v sou?asné dob? k dispozici. Jedno z jejich datacenter používá pro chlazení ASIC miner? olej. Díky tomu za Q1/2023 m?li náklady na 1 vyt?žený $BTC 10.354 USD, což je velmi slušné. Pro srovnání konkuren?ní Marathon Digital ($MARA) uvádí náklady na 1 BTC 17.022 USD.

Riot také drží ur?ité nekontrolující investice do spole?ností s technologií blockchain. Riot má sídlo v Castle Rock, Colorado, a hlavní t?žební za?ízení spole?nosti funguje z upstate New Yorku, na základ? dohody o spole?ném umíst?ní s Coinmint.

Spole?nost celkem držela na konci kvartálu 7.094 BTC v p?ibližné cen? 202M USD. Vzhledem k nep?ízniví situaci. ?ást (1.9785) nat?žených BTC prodala za 44,4M USD (22.481 za BTC pr?m?rná cena). Celkový obrat spole?nosti byl 73,236M USD (79,787M USD p?ed rokem) a ztráta byla 55,668M USD.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – kv?ten 2023

Kv?ten byl celkem zajímavý. M?l jsem polí?eno na více spole?ností, ale nakonec jsem se rozhoupal jen k dv?ma navýšením pozic. Trh táhnou…

Prodané .cz domény 15. – 21. kv?tna 2023

Jednalo se o foglio.cz, která se po 9 p?íhozech na dAukce vyšplhala na 1,1K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Historie domény…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2021 a kousek ledna 2022

Trhy se nám v prosinci za?ali nep?íjemn? ot?ásat. Ve vzduchu bylo potenciáln? hodn? negativních zpráv. Do toho za?al padat BitCoin. P?vodn? jsem…


Komentáře

(nezobrazuje se)