Registr Radix prodal své prémiové domény za tém?? 2M USD v první polovin? 2020

404m.com, 9. září 2020 ve 00:18:59, 2x přečteno

Indický registr Radix, který provozuje 10 nTLD, odhalil, že za první polovnu roku 2020 m?l obrat z prémiových domén 1,97M USD. Jedná se o nár?st o 18 % oproti druhému pololetí 2019 a tém?? 49 % meziro?n?.

Všichni víme, že ne všechny domény jsou si rovné. Registry si proto potenciáln? zajímavé kousky nechávají pro sebe. Ozna?í je jako prémiové a prodávají za jiné ceny, p?ípadn? draží v aukcích. Každý k tomu má trochu jinou taktiku.

Radix prémiové domény d?lí do stup?? (Tier) podle ceny. 25K+ USD, 10K USD, 5K USD, 3K USD, 2,5K USD, 1K USD, 500 USD, 250 USD a 100 USD. Získat je m?žete p?ímým odkupem a aukcích, které po?ádá p?ímo Radix anebo prost?ednictvím specializovaných web? (Afternic, SEDO).

Trh oproti .com to není velký, ale i tak celkem zajímavý. V ?R se zatím moc nTLD nerozší?ily. Nejsou tu pro to moc p?íznivé podmínky. .cz doména je dominantní, zab?hnutá, v porovnání s nTLD extrémn? levná a není tu ani nikdo kdo by nTLD tla?il. Slevové akce na první pohled vypadají zajímav?, ale bez propagace a n?jakého zvyšování pov?domí o nTLD moc fungovat nebudou.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Po?et nTLD dosáhl 30 milion? registrovaných domén

nTLD jsou tu s námi už od roku 2014, ovšem teprve za?átkem prosince 2019 se jejich po?et p?ehoupl p?es metu 30 milion?. P?itom v roce v dubnu 2017…

Tak jak to vypadá s nTLD u nás?

V b?eznu tohoto roku získala nejv?tší hostingová spole?nost v ?esku Wedos ICANN akreditaci. Všichni jsme tak ?ekali s ?ím p?ijdou. Nakonec jsme…

Namecheap report za rok 2020

Namecheap je jeden z nejv?tších doménových registrátor? na sv?t?. Ve své správ? má p?es 12 milion? domén. Nedávno publikoval report za rok…


Komentáře

(nezobrazuje se)