Tak jak to vypadá s nTLD u nás?

404m.com, 10. října 2020 ve 00:41:23, 8x přečteno
Tak jak to vypadá s nTLD u nás?

V b?eznu tohoto roku získala nejv?tší hostingová spole?nost v ?esku Wedos ICANN akreditaci. Všichni jsme tak ?ekali s ?ím p?ijdou. Nakonec jsme si museli po?kat až do zá?í, kdy 16. zá?í využili spušt?ní volné registrace domén .gay. Nakonec se jim poda?ilo zaregistrovat pro své zákazníky 45 .gay domén. Možná vám to nep?ijde jako moc, ale v ?R moc nTLD rozší?ené nejsou a cena registrace domén .gay byla pom?rn? vysoká (666 CZK bez DPH).

V každém p?ípad? Wedos touto akcí vyvolal celkem slušný rozruch na sociálních sítích, zvlášt? na Facebooku. Co se mi poda?ilo dohledat, tak žádný jiný jejich p?ísp?vek takovýto ohlas nem?l. A to nemyslím jen interakce toho p?ísp?vku. Probíralo se to v dalších p?ísp?vcích nap?í? r?znými bublinami, které ?asto nem?li nic spole?ného s IT.

Pro nTLD v ?R je d?ležité, že se více lidí dozv?d?lo, že existují i jiné domény než .cz, .eu a .com. To je za?átek, který tu chyb?l a stále ješt? chybí. CZ.NIC i EURid p?ispívá nemalé peníze registrátor?m na propaga?ní kampan?, které mají propagovat práv? jejich doménu. I když CZ.NIC propaguje mimo “Dobrá doména” i MojeID a DNSSEC. Takže tam je to na každém registrátorovi, co si zvolí.

?íct lidem, že jsou tu i jiné domény, je opravdu jen za?átek. Musí to pokra?ovat tím, že lidé na nich za?nou tvo?it n?jaký obsah. Tato fáze je t?žká. Vezm?te si jak dlouho tu je s námi t?eba doména .eu a teprve tvrdé kampan? EURid v posledních letech a tlak na cenu jí posunul jako zajímavou alternativu k .cz. Nicmén? .cz bude stále mít u nového ?eského obsahu tak tipnu si 90 %. Co se týká .com, tak podle m? už je pro ?eský obsah pasé. Nová generace internetových uživatel? jí bere jako další zahrani?ní doménu.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Tak jak to vypadá s nTLD u nás? Stav k listopadu 2020

Jsou to dva m?síce, co se nejv?tší hosting v ?R Wedos slavnostn? op?el do registrace nTLD. V pond?lí (16.11.2020)  slavnostn? ohlásil poko?ení…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v únoru 2019

Blueboard p?idal dvoufaktorové ov??ení. K heslu m?žete použít ješt? SMS. Možná se to zdá jako mali?kost, ale existuje skupina lidí, kte?í…

Prodané .cz domény 18. – 24. ledna 2021

Tento týden se po delší dob? objevil po?ádný prodej. P?es Subreg se prodala doména mydlo.cz za 34K CZK. Vypadá to, že doména už byla…


Komentáře

(nezobrazuje se)