Tak jak to vypadá s nTLD u nás?

404m.com, 10. října 2020 ve 00:41:23, 4x přečteno
Tak jak to vypadá s nTLD u nás?

V b?eznu tohoto roku získala nejv?tší hostingová spole?nost v ?esku Wedos ICANN akreditaci. Všichni jsme tak ?ekali s ?ím p?ijdou. Nakonec jsme si museli po?kat až do zá?í, kdy 16. zá?í využili spušt?ní volné registrace domén .gay. Nakonec se jim poda?ilo zaregistrovat pro své zákazníky 45 .gay domén. Možná vám to nep?ijde jako moc, ale v ?R moc nTLD rozší?ené nejsou a cena registrace domén .gay byla pom?rn? vysoká (666 CZK bez DPH).

V každém p?ípad? Wedos touto akcí vyvolal celkem slušný rozruch na sociálních sítích, zvlášt? na Facebooku. Co se mi poda?ilo dohledat, tak žádný jiný jejich p?ísp?vek takovýto ohlas nem?l. A to nemyslím jen interakce toho p?ísp?vku. Probíralo se to v dalších p?ísp?vcích nap?í? r?znými bublinami, které ?asto nem?li nic spole?ného s IT.

Pro nTLD v ?R je d?ležité, že se více lidí dozv?d?lo, že existují i jiné domény než .cz, .eu a .com. To je za?átek, který tu chyb?l a stále ješt? chybí. CZ.NIC i EURid p?ispívá nemalé peníze registrátor?m na propaga?ní kampan?, které mají propagovat práv? jejich doménu. I když CZ.NIC propaguje mimo “Dobrá doména” i MojeID a DNSSEC. Takže tam je to na každém registrátorovi, co si zvolí.

?íct lidem, že jsou tu i jiné domény, je opravdu jen za?átek. Musí to pokra?ovat tím, že lidé na nich za?nou tvo?it n?jaký obsah. Tato fáze je t?žká. Vezm?te si jak dlouho tu je s námi t?eba doména .eu a teprve tvrdé kampan? EURid v posledních letech a tlak na cenu jí posunul jako zajímavou alternativu k .cz. Nicmén? .cz bude stále mít u nového ?eského obsahu tak tipnu si 90 %. Co se týká .com, tak podle m? už je pro ?eský obsah pasé. Nová generace internetových uživatel? jí bere jako další zahrani?ní doménu.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v únoru 2019

Blueboard p?idal dvoufaktorové ov??ení. K heslu m?žete použít ješt? SMS. Možná se to zdá jako mali?kost, ale existuje skupina lidí, kte?í…

Aktuální stav nTLD

O nTLD píšu spíše zajímavosti. Popravd? ale v sou?tu to s nimi není zas tak dobré. Za poslední roky nezískaly zrovna dobrou pov?st.…

Jak se po (X) letech ucim ovladat sprinklery v Americe

Manzelka pozadala zahradnika at poupravi nastaveni sprinkleru. Pripadalo ji, ze nekde to strika nejak moc na chodnik. Jenze zahradnik ma trosku spatny…


Komentáře

(nezobrazuje se)