Namecheap report za rok 2020

404m.com, 20. prosince 2020 ve 00:53:18, 2x přečteno

Namecheap je jeden z nejv?tších doménových registrátor? na sv?t?. Ve své správ? má p?es 12 milion? domén. Nedávno publikoval report za rok 2020, kde jsou zajímavé post?ehy k doménám.

Oproti roku 2019 se nezm?nila pozice domény .com, ta stále vede. Celkem jich registrovali p?es 3M, což je oproti roku 2019 nár?st z tém?? 2M. Samotná .com d?lala u Namecheap 48 % všech domén (v roce 2019 to bylo 37 %). Stejn? tak druhou nejoblíben?jší z?stává .xyz. Do TOP 10 p?ichází v roce 2020 velmi siln? .club a .site. Dále se zde objevují .online, .live a .icu . .info padá z 3. na 7. místo, .org z 4. na 8.

Co se týká regionálních domén (ccTLD), tak je siln? znát, že se u vybraných opouští koncept národní domény. Domény jako .io, .ai a .pw jsou preferovány technologickými startupy, vývojá?i a profesionály. Nicmén? sluší se dodat, že tyto domény jsou celkem drahé, takže je tam i spousta volných kousk?.

Podle Namecheap stále velké zna?ky a malé podniky preferují tradi?ní gTLD anebo ccTLD, ovšem za posledních n?kolik let se situace zna?n? posunula kup?edu u nTLD. Znát to bylo i v roce 2020. Nyní si spole?nosti registrují specifické domény pro jejich odv?tví.

Pokračování na: 404m.com

Související články

.site poko?ila hranici 1M registrovaných domén

Registr Radix v?era 06.02.2019 oznámil, že jeho druhá doména .site, p?ekonala milník 1M registrovaných domén. .site pat?ila v roce 2018 mezi…

Google najde a identifikuje více jak 25 miliard spam stránek každý den

P?ed pár dny Google vydal na svém blogu pro webmastery zprávu o tom jak bojoval se spamem a dalším závadným obsahem v roce 2019. A?koliv je…

Ultimátní test webhosting? – prosinec 2020

V prosinci jsem dokon?il testování Který sdílený hosting nabízí PHP 8.0. Po zhruba týdnu (04.12.2020) od vypušt?ní stabilní verze PHP8,…


Komentáře

(nezobrazuje se)