Prokliky z Google featured snippet zvýrazní citovaný obsah p?ímo na stránce

404m.com, 7. června 2020 ve 00:13:44, 3x přečteno
Prokliky z Google featured snippet zvýrazní citovaný obsah p?ímo na stránce

Tento týden spustil Google pom?rn? zásadní novinku, kterou zvýší prestiž svých featured snippet a také vašeho webu. Sta?í když bude vše správn? dohromady fungovat.

Zjednodušen? jde o to, že když n?kdo klikne na odkaz ve feature snippet, tak se dostane p?ímo na citovaný text ve feature snippet na vaší stránce. Navíc citovaná ?ást je barevn? podbarvená. Odscrollování a podbarvení je v režii prohlíže?e. Má to na starosti funkce Scroll To Text Fragment.

Po kliknutí na odkaz by Chrome, který to zatím jako jediný podporuje, m?l zobrazit cílovou stránku a p?esunout jí na pozici, kde je podbarvená citace. Což vypadá zhruba následovn?:

Featured snippet neboli ?esky Vybrané úryvky, je forma infoboxu, která se vždy zobrazí nad výsledky vyhledávání. Obsahuje p?evážn? odpov?? na položenou otázku. Tedy alespo? podle mých experiment? to byla tém?? vždy odpov?? na otázku. Google preferoval bu? krátkou odpov?? anebo bodové ?ešení – pomocí HTML tag? UL (seznam) anebo OL (bodový seznam). Se seznamy jsem m?l v?tší úsp?šnost.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Srpnový ob?žník z digitálního sv?ta 2017

Cílem nové kampan? je podpo?it focení na iPhonech a kampa? #ShotoniPhone, kdy Apple bude na svém profilu zve?ej?ovat fotografie vytvo?ené na

Pronájem celého webu? M?že to fungovat a vyd?lávat?

Minulý m?síc mi napsal Honza email zdali jsem n?kdy uvažoval o možnosti monetizace webu formou pronájmu webu. Bylo by to reálné? M?l by n?kdo…

Všechny odkazy si nejsou rovny – zajímavá infografika z MOZ

Na MOZ vyšla celkem poda?ená infografika o zp?tných odkazech. Na základ? p?edešlých prohlášení Google, patent? a experiment? poskládali…


Komentáře

(nezobrazuje se)