Srpnový ob?žník z digitálního sv?ta 2017

webzurnal.cz, 1. září 2017 ve 07:34:48, 10x přečteno
Srpnový ob?žník z digitálního sv?ta 2017

Cílem nové kampan? je podpo?it focení na iPhonech a kampa? #ShotoniPhone, kdy Apple bude na svém profilu zve?ej?ovat fotografie vytvo?ené na iPhonech z celého sv?ta.

Facebook na svém blogu oznámil, že p?ipravuje další update News Feedu. Nejv?tší zm?na bude v tom, že bude up?ednost?ovat p?ísp?vky s odkazem na webové stránky, které se na?ítají rychleji. Pomalé weby budou mén? doru?ované a reklama pro n? bude dražší.

Facebook zjistil, že už p?i na?ítání kolem 3 sekund zap?í?iní, že 40 % návšt?vník? web opustí p?ed jeho na?tením. Samoz?ejm? bude Facebook vyhodnocovat i aktuální rychlost p?ipojení uživatel?. Newsfeed.cz upozor?uje i na doporu?ení p?ímo od Facebooku, jak zvýšit rychlost mobilní verze stránek.

V SocialSprinters p?ipravili tahák s 20 nápady na p?ísp?vky na sociální sít?, které podle nich vždy fungují. Tento tahák je dobrý za?átek k úsp?chu na Facebooku. I když stále platí, že bez placené propagace bude mnohem náro?n?jší zaujmout.

Pokračování na: webzurnal.cz

Související články

Predstaveni projektu Tonerka.cz

Již několik let jsem si zahrával s myÅ¡lenkou založit si vlastní eshop. Po rozhodnutí kerý sortiment budu nabízet,…

Prodané .cz domény 24. – 30. zá?í 2018

Nejdražší z nich byla trojznaková egl.cz za 8.022 CZK na dAukce. Už byla p?evedena na nového majitele, který jí má v nabídce svého…

Q.org prodána za 500K USD

V únoru 2017 doménový investor Braden Pollock získal portfólio jednoznakových .org domén. Mezi nimi byly kousky jako A.org, B.org, Q.org,…


Komentáře

(nezobrazuje se)