Prodané .cz domény 29. b?ezna – 4. dubna 2021

404m.com, 4. dubna 2021 ve 23:59:42, 0x přečteno

Tento týden tu máme velmi hezký prodej na Subreg. Doména podminky.cz se zde prodala za 12K CZK. Vypadá to že doména už je p?evedena na nového majitele a ten už zde stihl ud?lat generátor podmínek.

Historie domény sahá do roku 2009, kdy se na ní poprvé objevila chybová stránka. O rok pozd?ji se na ní objevila parkovací stránka s nabídkou na prodej. Na domén? nikdy nic zajímavého nebylo. Podle Marketing Miner na ní nevede žádný obsah. Co se týká obsahu, tak generátor podmínek nezní špatn?. Pokud by se k tomu p?idala n?jaká placená funkce, p?ípadn? nabídka zpracování podmínek na míru mohlo by to slušn? vyd?lávat. P?ed pár lety p?išlo GDRP a po podobné služb? poptávka byla. Dnes už se o GDRP zas tak moc nemluví.

Na druhém míst? je zajímavý kousek spocitejto.cz. Tato doména byla odchycena a vydražena na dAukce za 1.250 CZK. Zatím ješt? nebyla p?evedena na nového majitele. První záznam má doména z roku 2008, kdy na ní byl web s nabídkou realit. Další je až z roku 2013, což byla stránka o úsp?šné instalaci serveru. V roce 2014 se na domén? objevila kalkula?ka pojišt?ní. O pár let pozd?ji kalkula?ka osobních financí a op?t stránka serveru. Zajímavé je, že Marketing Miner nenašel žádné odkazy. Doména je ideální pro n?jaké online kalkulátory. P?ípadn? jakékoliv vstupy, které p?evede na n?co užite?ného. S trochou snahy by na tom mohl být zajímavý bezúdržbový projekt.

Tento týden jsem na psaní moc ?asu bohužel nenašel. V?noval jsem se ale projektu Volnedomeny.xyz. P?idal jsem celkem 3 tématické kategorie Zví?ata, Mýtická stvo?ení a Bohové a polobohové. Najdete je pod sekcí Bytosti. Celkem m? p?ekvapilo, že z 201 domén zví?at bylo obsazeno 196 u .cz domény (97,51 %), 188 (93,53 %) u .com a 162 (80,6 %) u .eu.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 23. – 29. b?ezna

Vra?me se ale zp?t k tomuto týdnu. Nejdražší prodanou doménou byla sperkyexclusive.cz, vydražená na dAukce za 4,2K CZK. Prozatím nebyla…

Prodané .cz domény 6. – 12. dubna

Nejv?tší doménovou zajímavostí posledních sedmi dn? bylo doexpirování dvoupísmenná ny.cz, jejíž cena je odhadována kolem 100K CZK.…

Prodané domény 4. – 10. dubna

Tento týden byl o poznání akčnější. Ačkoliv se neprodávalo za žádné velké částky, alespoň se prodávalo. V počtu prodaných domén


Komentáře

(nezobrazuje se)