Prodané .cz domény 31. ?ervence – 13. srpna 2023

404m.com, 13. srpna 2023 ve 22:58:07, 5x přečteno

Minulý týden jsem byl po 4 letech na dovolené s rodinou, tak jsem týdenní p?ehled napsat nemohl. D?ti m? vy?ídili a na domény už jsem nem?l ani pomyšlení. Takže tento souhrn je za dva týdny.

Nejdražší prodanou doménou se stala a-zahrada.cz, která se vydražila na dAukce po 29 p?íhozech za 4.137 CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Historie domény sahá do roku 2009, kdy na ní m?l vzniknout e-shop (byla tam však jen stránka s omluvou, že se p?ipravuje). Samotný e-shop se na ní objevil až v roce 2010. E-shop byl “p?ekvapiv?” zam??en na zahradu :) V roce 2021 z?ejm? web zm?nil majitele. Objevila se na ní instalace WordPress, ale bez obsahu. Na doménu vede 63 zp?tných odkaz? z 13 web?. V?tšinou ne moc kvalitní odkazy jako katalogy. Za tu cenu se mi to moc nezdá.

Doménového Robota zatím oživovat na Twitter nebudu. Elon zpoplatnil API na posílání p?ísp?vk?. P?emýšlel jsem jestli by m?lo n?jaký smysl napojit vše na Discord. Moc zkušeností s Discord však nemám. Nedávno jsem jej za?al používat kv?li Midjourney a líbí se mi to. Kdo by cht?l mohl by mu p?es soukromé zprávy posílat tipy na expirované domény, p?ípadn? do místnosti.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 24. – 30. prosince 2018

Tak tu máme poslední p?ehled prodaných .cz domén pro rok 2018. Zatím vám ne?eknu jaký to pro ní byl rok,  budete si muset po?kat na ro?ním…

Prodané .cz domény 28. ?ervence – 2. srpna

Nejdražší doménou tohoto týdne je jablonovysad.cz za 3.302 CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. První záznam o obsahu na…

Prodané .cz domény 12. – 18.srpna

S celkovou cenou 16,3K CZK za prodané domény u dAukce a 1,2K CZK u Subregu je tento týden zatím nejhorší za celý rok 2013. Máme jen tři…


Komentáře

(nezobrazuje se)