Prodané .cz domény 23. – 29. b?ezna

404m.com, 29. března 2020 ve 21:33:56, 4x přečteno

Vra?me se ale zp?t k tomuto týdnu. Nejdražší prodanou doménou byla sperkyexclusive.cz, vydražená na dAukce za 4,2K CZK. Prozatím nebyla p?evedena na nového majitele. Vzhledem k tomu, že doména už jednou prodána na dAukci byla 19.02.2020, tak to vypadá na opakovanou aukci.

Na druhém míst? je doména pronajimam.cz za 2.001 CZK. Již byla p?evedena na nového majitele, prozatím jí však ješt? nenasm??oval na webhosting. První záznam o domén? je z roku 2008, to na ní bylo p?esm?rování. Doména nikdy nebyla využívána, pouze na ní byla informace o úsp?šné registraci. U této domény je p?kn? vid?t jak se m?že potenciální cena domény m?nit i u tak obecného slova. P?edstavte si pronajimam.cz jako web. Ok vypadá to na b?žný inzertní server. A te? si jí p?edstavte jako název aplikace. To už zní o úrove? lépe :)

A do t?etice podivný kousek tadynenideveloperovo.cz za 1,4K CZK. V roce 2011 vznikl na domén? web iniciativy za ochranu p?írody a kulturního d?dictví v Praze 3. Vydržel zde až do roku 2019. Doména za sv?j život nasbírala 632 odkaz? z 50 domén. N?které jsou z online deník?. Tento druh web? dokáže nabrat celkem silnou autoritu, protože se na n? odkazuje z médií. Zajímavé jsou pokud n?která existuje a je hodn? aktivní delší dobu. Využití? V?tšinou na nich je n?jaký zbytkový provoz díky odkaz?m z médii, ovšem ?asto mají i zajímavou autoritu.

@DoménovýRobot m?že te? maximáln? hlásit volné domény. Kv?li úpravám pravidel CZ.NIC se nejbližší .cz doména uvolní až 25. dubna 2020. Což mi p?ipomíná, že bych m?l asi provést n?jaké úpravy v Doménovém rejst?íku.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 23. – 29. června

Tento týden měl vypadat celkem zajímavě, protože se měly dražit na Subregu dražit odchycené dvouznakové domény, které nechal majitel…

Prodané .cz domény 23. – 29. ?ervence

Nejdražší doméno tohoto týdne se stala lochovice.cz, která se prodala za 2,6K CZK. Lochovice je obec se zhruba 1,2K obyvateli ve st?edo?eském…

Prodané .cz domény 10. – 16. února

Když jsem si procházel výsledky aukcí za tento týden, tak mi do o?í uhodila adfox.cz, jejíž cena se nakonec po 33 p?íhozech vyšplhala za…


Komentáře

(nezobrazuje se)