Prodané .cz domény 29. listopadu – 5. prosince 2021

404m.com, 5. prosince 2021 ve 23:43:37, 3x přečteno

Poslední listopadový den nám p?inesl hezké p?ekvapení v podob? prodeje domény odeslano.cz na dAukce za 10.333 CZK. Doména se prodala po 37 p?íhozech a 70 minutách dražení. Jedná se o 4. nejdražší prodanou doménu na dAukce tento rok.

Podle WHOIS doména prozatím nebyla p?evedena na nového majitele. Historie domény sahá do roku 2009, kdy na ní byl nástroj na rozeslání hromadné pošty. Podle Archive.org v roce 2013 bu? p?ešla doména pod nového správce anebo m?li v plánu službu modernizovat, ovšem z?stalo jen u plán?. Pozd?ji se na domén? objevila jen parkovací stránka. Na doménu nevede žádný obsah.

Co se týká domény není špatná. Jednoslovné domény jsou ?asto zajímavé a ?lov?k musí pop?emýšlet jakou vlastn? mohou mít hodnotu. P?vodní projekt hromadného e-mailu rozhodn? není špatný nápad. Možná by tam mohl být web se sledováním zásilky, t?eba i kurýrní služba. V??ím že by se dala použít i pro n?jakou marketingovou anebo charitativní kampa?. Cena 10K není špatná, ale najít ideálního kupce m?že pár let trvat.

Robot doménového rejst?íku prošel všechny domény v databázi a aktualizoval u nich údaje. Bylo to nutné protože, jsem tam našel jednu hodn? starou chybu, která špatn? zapsala n?která data. Te? už je vše aktuální.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 29. prosince – 6. ledna

Tak rok 2020 za?al p?kn?. Na dAukce se vydražila doména bradacova.cz za  11.006 CZK. Už byla p?evedena na nového majitele. Tato doména už se…

Prodané .cz domény 8. – 14. února 2021

Tento týden se prodalo úctyhodných 52 .cz domén. Nejdražší z nich byla drobek.cz, která se na dAukace po 27 p?íhozech vyšplhala na 5.158…

Prodané .cz domény 15. – 21. listopadu 2021

Tento týden byl jedním z nejslabších v tomto roce. Celkem se prodalo pouze 24 .cz domén za 4.650 CZK. Žádný prodej nep?esáhl 200 CZK, takže…


Komentáře

(nezobrazuje se)