Prodané .cz domény 19. – 26. dubna

404m.com, 26. dubna 2020 ve 18:03:24, 1x přečteno

V?era se za?ali uvol?ovat první domény, podle upravených pravidel CZ.NIC, které protáhli expira?ní lh?tu z 60 na 90 dní. Za?alo se už i s chytáním. První aukce však uvidíme až p?íští týden.

Nejdražší prodanou doménou se stala dvouznaková 7y.cz, za kterou dal výherce 5K CZK. O domén? jsou záznamy od roku 2012, ovšem nikdy na ní nebyl žádný po?ádný obsah. Bu? se jednalo o p?esm?rování anebo informa?ní stránku, že doména je na prodej. Co se týká využití, tak u domén kde je ?íslo a písmeno, záleží jestli to n?co znamená. V p?ípad? 7Y to bohužel zatím moc v?cí není. Našel jsem Ford 7Y a kód aerolinek Med Airways. U kombinace ?íslo a písmeno je dobré ješt? zvážit jestli se nedá využít pro po?ítání. T?eba 7Y m?že být 7 years (7 let), 7 yards apod. Fajn u dvouznakových domén také je, že dnes t?eba žádnou cenu mít nemusí, ale zítra o nich bude psát celý sv?t. Cena 5K za dvouznakovou doménu je v každém p?ípad? super.

Když už nám CZ.NIC prodloužil kv?li výjime?nému stavu expiraci domén z 60 na 90 dn?, tak m? napadlo jestli v?bec p?emýšleli jak se to bude vracet zp?t. Ono to totiž není tak jednoduché jak se m?že zdát. N?kdo s t?mi 90 dny m?že po?ítat p?i prodloužení domény. Rozhodn? to nem?že být taková hurá akce jako zavedení. Mimochodem i ta nad?lala zna?nou neplechu. R?zné systémy jsou n?jak nastavené a je t?eba ov??it jestli vše funguje stále správn?. To neud?láte ze dne na den.  Prodloužit expiraci bylo hezky vypadající gesto, ale nevím jestli to v?bec n?komu pomohlo, spíše to mohlo nad?lat více škody.

Jak to te? vrátit zp?t? Bude se muset postupovat obez?etn?, všechny upozornit že se m?ní podmínky a mají si to hlídat. Nejjednodušší mi p?ijde, až to vše skon?í, tak nastavit novou lh?tu expirace až p?i prodloužení domény. Prost? ud?lat nové podmínky, které bude muset zákazník odkliknout. Nové domény se ?ešit nemusí, tam je to jasné. U zbytku (domény prodloužené ve výjime?ném stavu o více let) nechat 90 dní. Vznikne tím sice bordel, ale bude to v??i všem fér.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Ochraná lh?ta expirovaných .cz domén se vrací zp?t na 60 dní

CZ.NIC dnes rozeslalo registrátor?m email s informací, že se ruší mimo?ádné opat?ení, které prodloužilo ochrannou lh?tu u expirovaných .cz

Prodané .cz domény 23. – 29. b?ezna

Vra?me se ale zp?t k tomuto týdnu. Nejdražší prodanou doménou byla sperkyexclusive.cz, vydražená na dAukce za 4,2K CZK. Prozatím nebyla…

Prodané .cz domény 13. – 19. dubna

Nejdražší doménou se stala tj.cz za 17.111 CZK. Prozatím ale ješt? nebyla p?evedena na nového majitele. Takže prodej není definitivní.…


Komentáře

(nezobrazuje se)