Prodané .cz domény 13. – 19. dubna

404m.com, 19. dubna 2015 ve 12:42:41, 12x přečteno

Nejdražší doménou se stala tj.cz za 17.111 CZK. Prozatím ale ješt? nebyla p?evedena na nového majitele. Takže prodej není definitivní. Doména byla registrována v roce 2002 a nacházela se na ní p?evážn? parkovací stránka anebo p?eprodej návšt?vnosti formou p?esm?rování. Cena za doménu rozhodn? není špatná. Využití je opravdu hodn?. TJ znamená nap?íklad t?lovýchovná jednota, doména Tádžikistánu, zkratka pro Tijuanu, Tianjin, Technical Journal a další.

T?etí nejdražší doménu tohoto týdne 4o.cz (4O.cz) koupil nový majitel za 7.001 CZK. Nižší ?ísla a písmeno jsou lepší, protože mohou symbolizovat více služeb v jenom balí?ku. T?eba tady by to mohla být 4 ochrana.

Nebyly to ale jen drahé dvouznakové domény, co se tento týden prodaly. Velmi se mi líbí t?eba doména prodejnaradi.cz za 2K CZK. To je opravdu bezvadná cena za super doménu. Možná nejlepší obchod tohoto týdne.

Dostal jsem dotaz, zdali by nemohl @DoménovýRobot zve?ej?ovat tipy každý den. Expirované domény, kterým hrozí smazání m?žete sledovat v doménovém rejst?íku. Jen je t?eba si je projít ru?n? a vybrat podle záznam?. Plánuji to tam trochu p?ed?lat, aby to bylo p?ehledn?jší a opravit aktualizaci rank?.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 6. – 12. dubna

Nejv?tší doménovou zajímavostí posledních sedmi dn? bylo doexpirování dvoupísmenná ny.cz, jejíž cena je odhadována kolem 100K CZK.…

Prodané .cz domény 13. – 19. ledna

Nejdražší doména tohoto týdne se prodala na dAukce. Za DanovaSprava.cz zaplatil její nový majitel 19.999 CZK. Dříve na doméně byla reklama…

Prodané domény 13.– 19. června

Tak máme za sebou další týden. Nejvíce toho jako vždy prodalo na dAukce, i když ne tolik jako dřív. Dokonce ve středu se neprodávalo…


Komentáře

(nezobrazuje se)