Ochraná lh?ta expirovaných .cz domén se vrací zp?t na 60 dní

404m.com, 30. července 2020 ve 00:06:03, 0x přečteno

CZ.NIC dnes rozeslalo registrátor?m email s informací, že se ruší mimo?ádné opat?ení, které prodloužilo ochrannou lh?tu u expirovaných .cz domén ze 60 na 90 dn?. Na stránkách CZ.NIC prozatím tato informace chybí.

K prodloužení ochranné lh?ty došlo z d?vodu zavedené karanténních opat?ení souvisejících s Covid-19. A?koliv vývoj kolem koronaviru není v posledních dnech zcela p?íznivý, karanténa z?ejm? nehrozí.

Snahu CZ.NIC vyjít vst?íc lidem, aby nemuseli myslet na úhradu své domény vnímám pozitivn?. Nikdo v b?eznu netušil co bude dál. Na druhou stranu pochybuji, že n?jaký hosting nabízí provoz služby v expiraci 60 dní.

Naopak náhlá zm?na parametr?, bez dostate?né doby na úpravu, zap?í?inila rozhození r?zných skript? a online nástroj?. Mimochodem na úpravu pravidel nestihl zareagovat i jeden z nejv?tších registrátor? .cz domén spole?nost Gransy (Subreg), což ?áste?n? vedlo i k jejich rozhodnutí ukon?it ve?ejných odchyt .cz domén. Viz. ?lánek Prodané .cz domény 6. – 12. dubna a jedna v?c o které bych rád napsal.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?íjnu 2018

V ?eské republice jsme s nasazením #DANE TLSA zatím osamoceni spolu s akademickým @CESNET_cz. P?itom #DNSSEC má více než polovina .CZ domén,…

Prodané .cz domény 28. ?ervence – 2. srpna

Nejdražší doménou tohoto týdne je jablonovysad.cz za 3.302 CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. První záznam o obsahu na

Prodané .cz domény 19. – 26. dubna

V?era se za?ali uvol?ovat první domény, podle upravených pravidel CZ.NIC, které protáhli expira?ní lh?tu z 60 na 90 dní. Za?alo se už i s…


Komentáře

(nezobrazuje se)