Prodané .cz domény 10. – 16. kv?tna 2021

404m.com, 16. května 2021 ve 23:59:12, 8x přečteno

V?tšinu volného ?asu jsem v?noval investování. Po delší dob? se objevila zajímavá p?íležitost pro rozší?ení dividendového portfólia. Více v ?lánku Využil jsem menší korekci a koupil Intel, kde jsem se také v?noval problematice nedostatku ?ip?.

Druhý ?lánek byl také o investování Vytiskl jsem si seznam všech SPAC, které už mají dohodu o slou?ení a jeden po druhém je procházím. Je tam opravdu spousta hezkých kousk?. Teprve v pátek jsem se však odhodlal ke koupi. Více v ?lánku Další zajímavý SPAC: $FTCV p?ivede na burzu eToro. Btw. eToro jsem si nainstaloval a za?al si hrát :) V ned?li se mi dokonce povedl první úsp?šný short crypta :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 25. dubna – 1. kv?tna 2022

První z nich je strany.cz, která se vydražila za 4,2K CZK. Vypadá to, že se jedná o odchyt domény. Už byla p?evedena na nového majitele.…

Prodané .cz domény 24. – 30. prosince 2018

Tak tu máme poslední p?ehled prodaných .cz domén pro rok 2018. Zatím vám ne?eknu jaký to pro ní byl rok,  budete si muset po?kat na ro?ním…

Prodané .cz domény 10. – 16. prosince 2018

Myslel jsem si, že v prosinci už bude klid, ale jak se ukazuje op?t jsme p?ekro?ili hranici 20K CZK a to dokonce hned více jak dvojnásobn?. I…


Komentáře

(nezobrazuje se)