Prodané .cz domény 10. – 16. ?ervence 2023

404m.com, 16. července 2023 ve 23:58:00, 2x přečteno

Nejdražší doménou se stala temple.cz prodaná na dAukce za 1,2K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Její historie sahá až do roku 2001. Kdy na ní byl rozcestník na 5 web?. Nacházelo se na ní také web nakladatelství, které vzniklo v roce 1992 a bylo zam??ené na bojové um?ní. Rozcestník ?asem zmizel a z?stal jen web nakladatelství. Pozd?ji se na webu objevil k nakladatelství i eshop s p?edm?ty vázajícími se k asijské kultu?e. Za?átkem roku 2021 byl obchod uzav?en a p?estal p?ijímat objednávky. Tento rok doména expirovala. Na doménu vede 847 zp?tných odkaz? ze 130 web?. N?které nevypadají špatn?. Samotná doména není špatná (temple anglicky chrám), samotné odkazy mají v?tší hodnotu, než kolik za ní nový majitel dal.

Žádná další doména se neprodala nad 1K CZK. Nicmén? n?které jako t?eba e-book.cz anebo sedativa.cz svou cenou tento týden p?ekvapila. T?eba sedativa.cz si umím p?edstavit v ?ádech desítek tisíc.

Tento týden jsem se v?noval hlavn? akciím. Sledoval jsem nastupující bull run a p?emýšlel jestli se jen budu vést nebo ješt? n?co p?ikoupím. ?lánek k tomuto tématu však nevznikl.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 10. – 16. dubna 2023

Jednalo se o doménu cezeta.cz, která se po 27 p?íhozech vydražila za 7.666 CZK. Jednalo se o uživatelskou aukci. Podle WHOIS to vypadá, že…

Prodané .cz domény 24. – 30. prosince 2018

Tak tu máme poslední p?ehled prodaných .cz domén pro rok 2018. Zatím vám ne?eknu jaký to pro ní byl rok,  budete si muset po?kat na ro?ním…

Prodané .cz domény 10. – 16. prosince 2018

Myslel jsem si, že v prosinci už bude klid, ale jak se ukazuje op?t jsme p?ekro?ili hranici 20K CZK a to dokonce hned více jak dvojnásobn?. I…


Komentáře

(nezobrazuje se)