Prodané .cz domény 24. – 30. prosince 2018

404m.com, 31. prosince 2018 ve 01:23:24, 1x přečteno
Prodané .cz domény 24. – 30. prosince 2018

Tak tu máme poslední p?ehled prodaných .cz domén pro rok 2018. Zatím vám ne?eknu jaký to pro ní byl rok,  budete si muset po?kat na ro?ním p?ehledu ;), ale rozhodn? finišuje hezky. Prosinec  stojí za to.

Za?neme prodejem balí?k? t?í domén playbe.cz, serialhd.cz a hdfilmy.cz, které prodal Honza za 35K CZK. K tomu asi není moc co dodat. Domény obsahující klí?ové slovo seriály anebo film se prodávají pom?rn? hojn?. V doménovém rejst?íku je evidováno celkem 13 prodej? se slovem %serial% a 43 se slovem %film%.

Na druhém míst? je odchyt domény jesnem.cz na Subreg. Cena za speciální registraci za?íná na 5K CZK. Doména už byla p?evedena na nového majitele, prozatím na ní však není žádný obsah. První záznam o domén? pochází z roku 2001 kdy se na ní objevila prezentace Jesenické nemocnice. Ta zde byla až do roku 2015. V roce 2016 byl obsah p?esm?rován na jesenickanemocnice.agel.cz. V roce 2018 pak doména expirovala a byla zrušena. Neznám pozadí ale vypadá to že spadla pod skupinu Agel a ta provozuje prezentace svých za?ízení na subdoménách. Co z doménou dál bude hezká výzva :)

Na t?etím míst? je aktuality24.cz, která byla v uživatelské aukci na Subreg vydražena za 1,5K CZK. Prozatím ješt? nebyla p?evedena na nového majitele. Není to špatný kousek, um?l bych si na ní p?edstavit n?jaký velice stream informací v reálném ?ase. Pokud by se dob?e ud?lal design/UI mohlo by to „vykrádat“ nadpisy a perexy z online deník? jako to d?lá Google News. P?idat k tomu ješt? Tweety od známých noviná?? k tématu a už by to bylo zajímavé. Ješt? um?t filtrovat obsah podle štítk? a mohl by to být velmi užite?ný nástroj jak pr?b?žn? sledovat n?jakou aktuální událost.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 24. – 30. zá?í 2018

Nejdražší z nich byla trojznaková egl.cz za 8.022 CZK na dAukce. Už byla p?evedena na nového majitele, který jí má v nabídce svého…

Prodané .cz domény 3. – 9. zá?í 2018

Dneska tu máme po delší dob? op?t jeden soukromý prodej. Lukáš se pod minulým p?ehledem prodaných .cz domén pochlubil, že si po?ídil…

Prodané .cz domény 31. prosince 2018 – 06. ledna 2019

Tak rok 2019 za?al opravdu velkolep?. Na dAukce se vydražila doména ez.cz za neuv??itelných 101.202 CZK. A?koliv trvala jen 40 minut bylo u?in?no…


Komentáře

(nezobrazuje se)